Szukaj
Archiwa

Nocleg i wypoczynek w Gałkowie

Gałków Mały i Gałków Duży to jedne z najatrakcyjniejszych, pod względem turystycznym, miejscowości na terenie gminy Koluszki. Ich rekreacyjne walory wynikają m.in. z bliskiego sąsiedztwa kompleksów leśnych. Ponieważ miejscowości te położone są niedaleko Łodzi ( około 20 km ), stanowią miejsce docelowe jednodniowych i weekendowych wyjazdów łodzian. Rozkwit turystyczny dotyczy głównie Gałkowa Małego i miał miejsce po 1866 roku. Wtedy to wybudowano linię kolejową łączącą Łódź z Koluszkami. Ułatwiona komunikacja oraz masowa wyprzedaż działek  spowodowała wzmożony napływ letników z Łodzi. Do dziś w obrębie Gałkowa Małego istnieje i powstaje wiele nowych działek rekreacyjnych, na których mieszkańcy aglomeracji łódzkiej mogą swobodnie wypoczywać.

Niezaprzeczalnym walorem Gałkowa Małego i Dużego jest bliskie sąsiedztwo kompleksów leśnych. Do najczęstszych lasów występujących w pobliżu tych miejscowości należą wielogatunkowe bory mieszane z udziałem buka, dębu, sosny, brzozy, osiki, lipy, a także bory sosnowe, w których dominująca rolę odgrywa sosna. Do najatrakcyjniejszych kompleksów należą, leżące na zachód od Gałkowa Dużego, drzewostany bukowo-jodłowe. Dają one wyobrażenie o tym, jak wyglądały kiedyś puszcze pokrywające tereny, zajęte obecnie przez miasta i infrastrukturę przemysłową.

 

Print Friendly, PDF & Email