Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca Styczeń 2022

Powstanie Styczniowe

W dniu wczorajszym przy naszym muzeum powstał pierwszy oddział rekonstrukcyjny KOSA. Prezentowane stroje kosynierów z 1863 r. to efekt naszej kilkumiesięcznej pracy w szwalniach, kuźniach i muzealnym archiwum. Szukaliśmy dokumentacji, tworzyliśmy wzorce i projekty co było iście syzyfową pracą. Nie mniej problemu stworzyło pozyskanie odpowiednich drzewców do kos czy sukna oraz ich obróbka z czym szczęśliwie pomogła firma Standar – dziękujemy serdecznie !
Najważniejszy jest efekt, bowiem w Polsce nie znajdziecie tak wiernej i precyzyjnej rekonstrukcji sylwetek kosynierów.
Już wkrótce dokładnie zaprezentujemy je na wystawie !
Na końcu dziękujemy wam drodzy mieszkańcy za okazane zaufanie i wsparcie muzeum – bez was dbałość o historie była by nie możliwa.
W rocznice Powstania Styczniowego składamy kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym walki powstańcze na Galkowskiej ziemi.

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Dodatek Osłonowy

W Wyniku wzrostu cen energii i ogrzewania istnieje możliwość składania wniosku o dodatek osłonowy Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego.

Wnioski można pobrać z Urzędu Gminy lub w MOPS.

Tam należy je składać.

W MOPS-ie, po 13 stycznia możemy otrzymać pełną pomoc w tym zakresie.

Tel. 44 7145825

druk do wykorzystania oraz wzór wypełnienia pod adresem:

Dodatek osłonowy. Jak wypełnić WNIOSEK i do kiedy [WZÓR] – Dziennik.pl