Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca Lipiec 2018

Prace remontowe w kościele w Gałkowie Dużym


Zostaną postawione nowe ławki dla wiernych, zakrystia będzie wyposażona w nowe meble, jednak główna część robót związana jest z instalacją ogrzewania podłogowego. Założona zostanie również nowa, posiadająca nieco chropowatą powierzchnię posadzka.

Przypominamy, że kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy w Gałkowie Dużym jest najstarszym na terenie Gminy Koluszki i w dekanacie koluszkowskim. Zanim powstała na tym terenie parafia, drewniany kościół istniał od 1616 r, świątynia w jej obecnym kształcie i wyglądzie została zbudowana w latach 1873-1879.

Obecnie parafia liczy około 3,5 tysiąca wiernych. Liczba pochówków znacznie przekracza liczbę ochrzczonych, jednak aż 1/3 pogrzebów, to zmarli spoza parafii Gałków Duży, którzy pragnęli spocząć na ziemi swoich przodków.

Źródło:
https://koluszki.pl/prace-remontowe-w-kosciele-w-galkowie-duzym/

Co tam Panie na przejeździe

Z przyjemnością informujemy, że sprawy związane z budową tunelu posuwają się do przodu. Pismem PKP PLK uzyskaliśmy informację, że budowa tunelu w Gałkowie znalazła się na liście podstawowej, kwalifikując się tym samym do listy podstawowej inicjatyw zgodnie z przygotowaną koncepcją. Całkowity udział PKP PLK w realizacji wspólnego przedsięwzięcia ustalony został w kwocie 11,4 mln. zł. Pozostałą część kwoty musi wygospodarować Gmina Koluszki wraz ze Starostwem Powiatu.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Niebezpieczne skrzyżowanie

W ubiegłym roku ulica Przestrzenna otrzymała nową nawierzchnię. Od tej chwili przez to skrzyżowanie ul. Przestrzennej z ulicą Główną Gałkowa Dużego, Borowej i Różycy z ul Długą w Borowej przemieszcza się bardzo dużo pojazdów. Większość użytkowników pojazdów skraca sobie drogę z Brzezin w kierunku Koluszek i Rokicin wykorzystując m.in. to skrzyżowanie. W związku z powyższym na tym skrzyżowaniu dochodzi do licznych kolizji i stłuczek. A może należałoby rozpatrzeć konieczność zastosowania skrzyżowania bezkolizyjnego (np. ronda)?

Meteoryty w bibliotece

W piątek 29 czerwca 2018 r. dr inż. Anna Karczemska z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej opowiadała w bibliotece o meteorytach, które codziennie tonami spadają na Ziemię, choć nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. W gronie kilkunastu osób wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prelekcji i mogliśmy obejrzeć i dotknąć meteoryty, które pani Ania przyniosła do pokazania.

Jubileusz gałkowskiej szkoły

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i cała społeczność szkolna serdecznie zapraszają na uroczystości jubileuszowe 200-lecia Szkoły Podstawowej im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym.

Prosimy o zapoznanie się z programem uroczystości i historią szkoły

Susza i szacowanie szkód

  Susza i szacowanie szkód

 Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Koluszki klęski suszy, została wszczęta procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prowadzącego System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, na terenie Gminy Koluszki susza rolnicza występuje wśród następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.  Ustalenia wysokości szkód w powyższych rodzajach upraw dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód i sporządza protokół, przy czym jedynie w przypadku szkód powyżej 30% średniej łącznej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej producent rolny otrzymuje protokół potwierdzony przez wojewodę. Wnioski o oszacowanie szkód przez komisję można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej ,,niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”.

 

 

 

 

 

 

Wystawa w Muzeum

W dniach 30 czerwca oraz 1 lipca (Dni Gałkówka) odbyła się wystawa obrazów p. Tatiany Bulyga z Białorusi. Wystawę zwiedzili nie tylko mieszkańcy Gałkowa i okolic, władze Gminy Koluszki, Starostwa Łódzkiego Wschodniego ale także mieszkanki z Azji oraz z Białorusi. A więc była to wystawa międzynarodowa. Grupa Rekonstrukcyjna 26 D.P. ze Skierniewic przygotowała pokaz przysposobienia kobiet do wojska a Koło Gospodyń Wiejskich zapewniło poczęstunek wraz z niezapomnianą zupą z gruszek.

 

Przeczytaj resztę tego wpisu »