Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca Październik 2017

Co tam Panie na przejeździe …

24 października 2017r. w studio TVP3 Łódź odbyła się debata dot. budowy tunelu pod torami w Gałkówku zamiast przejazdu kolejowego. W debacie uczestniczyli m.in. starosta powiatu p. Andrzej Opala praz burmistrz gminy p. Waldemar Chałat oraz rzecznik PKP PLK p. Karol Jakubowski. Osoby które nie mogły obejrzeć tego programu mogą skorzystać z archiwum TVP3 Łódź lub kliknąć na to łącze.

Co tam Panie na przejeździe …

17 października, czyli niecały rok od rozpoczęcia „sprawy bezpiecznego przejazdu” odbyło się ponowne telewizyjne spotkanie przy przejeździe.
Oczywiście mieszkańcy mieli okazję powiedzieć jak bardzo uciążliwy
jest obecnie przejazd przez tory, ale też, dlaczego niektórzy mówią „nie”
i nie zgadzają się na budowę tunelu. Czy rzeczywiście są przeciw budowie, czy decyduje za nich niepewność i nieznana na razie wielkość odszkodowania.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Fundusz sołecki na 2018 rok – Gałków Duży

Podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Gałków Duży, które odbyło się 19 wrzesnia 2017 roku mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. Łączna kwota przyznana do wykorzystania w roku  2018 to 33 379,50 zł i została podzielona w sposób następujący:

  1. Remont nawierzchni ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym – 10 000,00 zł.
  2. Remont nawierzchni ul. Slonecznej w Gałkowie Dużm –  10 000,00 zł.
  3. Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznej w Gałkowie Dużym – 2 500,00 zł.
  4. Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym – 2 000,00 zł.
  5. Zakup materiałow i artykułów dla zespołu Gałkowianie – 1 000,00 zł.
  6. Doposażenie i utrzymanie budynku po byłej przychodni zdrowia przy ul. Dzieci Polskich 12 (siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich) m.in. zakup kosiarki elektrycznej i nożyc do żywopłotu –  1 379,50 zł.
  7. Wsparcie działalności Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym – 1 000,00 zł.
  8. Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym pikniki, dożynki, Dni Gałkówka itp.  –1 500,00 zł. 
  9. Doposażenie placu zabaw lub zakup materiałów edukacyjunych dla Przedszkola w Gałkowie Dużym –2 000,00 zł.
  10. Doposażenie budynku i boiska LKS w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego – 2 000,00 zł. 

 

 

Co tam Panie na przejeździe …….

Z informacji jakie dotarły do reakcji www.gałkowek.pl powstała już wstępna koncepcja budowy tunelu po torami PKP.
Władze PKP, Starostwa i Gminy debatują nad sposobem wspólnego finansowania tej inwestycji – a koszt jest duży.
Pamiętajmy, iż dzięki komitetowi budowy tunelu który zebrał ponad 1700 podpisów  w tej sprawie, budowa tunelu nareszcie ruszyła z miejsca.
Dotychczasowe działania, jak pamiętamy, z ubiegłego tysiąclecia nic nie dały. Budowa tunelu to także budowa dróg dojazdowych do posesji usytuowanych wzdłuż projektowanego obiektu. Wiąże się to jednak z koniecznością wykupu gruntu pod te nowe drogi dojazdowe.
Wśród mieszkańców Gałkowa są jednak osoby mające odmienne zdanie na ten temat.

W dniu 17 października 2017r. (wtorek) o godz. 19 30, TVP Łódź organizuje spotkanie przy przyjeździe. Komitet budowy tunelu bardzo zaprasza wszystkich mieszkańców dając okazję do wypowiedzenia się w tej sprawie wszystkim stronom.

Wymień swój piec węglowy

Nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Koluszki” Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Koluszki”.
Dofinansowanie, w wysokości 85% kwoty netto, pochodzić będzie ze środków pozyskanych w ramach działania Ochrona powietrza RPO WŁ. Program zakłada ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 30% przez każdego z uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zdemontowanie starego kotła węglowego.
W celu otrzymania dofinasowania należy złożyć ankiety oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie w terminie 9-31.10.2017 r.
Przeczytaj resztę tego wpisu »

LKS Gałkówek Rusza z nowym naborem do drużyn młodzieżowych

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Budżet Obywatelski 2018 – oddaj swój głos!

UWAGA! Rusza głosowanie na projekt budżetu obywatelskiego 2018.
Pozycja 10. – jedyny projekt dla Gałkówka, czyli remont boiska leśnego. Walczymy o 100.000zł. Zachęcamy do głosowania (od 3 października do 16 października 2017 roku).

Razem możemy więcej!

Załączniki do pobrania

 

 

Wypełnione karty do głosowania wysyłamy : 

drogą elektroniczną na adres um@koluszki.pl w formie skanu karty – decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną; 

pocztą:
poprzez przesłanie karty do głosowania w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski”;

osobiście
poprzez wrzucenie do urny wystawionej wKancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku

Dowiedz się więcej: Koluszki_Budżet Obywatelski 2018