Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca Sierpień 2017

Koluszki ogłosiły nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji

Rewitalizacja – ” stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  Ustawa o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. ” (źródło Wikipedia)

http://koluszki.pl/nabor-do-komitetu-rewitalizacji/

 

Co tam Panie na przejeździe …

11 sierpnia komitet do sprawy przejazdu miał przyjemność spotkać się z Panem Burmistrzem i jego zastępcą w celu dowiedzenia się co w naszej wspólnej sprawie czyli – co z tunelem /Dziękujemy za tak duże zaangażowanie/.
Otóż  przedstawiono nam szkic koncepcji z uwagą, że już na tym etapie wprowadzono poprawki, aby jak w najmniejszym stopniu wchodzić na tereny prywatne.  Ale bez tego się nie obędzie. Dlatego założono, że  nowa koncepcja zostanie przedstawiona w 2 połowie września .

Na to spotkanie chcemy zaprosić wszystkich tych, których pomoc w tym przedsięwzięciu jest niezbędna tj. mieszkańców ul Dzieci Polskich i Brzezińskiej Od ludzi i ich dobrej woli zależy czy uda się zmieścić w czasie i umieścić projekt w programie ogólnopolskim . Wchodzenie na drogę administracyjną może wydłużyć czas przygotowania projektu co nas przesunie o kilka lat w działaniu w tej sprawie.
Ale bądźmy dobrej myśli.