Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca Wrzesień 2023

Zgłaszanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 31 października 2023 roku dokonać zgłoszenia szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków (druk zgłoszenia) wraz z umową na odbiór nieczystości ciekłych i  potwierdzeniem opłat za wywozy.

Zgłoszenie dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości – również tych którzy już zgłaszali swoje zbiorniki!

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Druki zgłoszenia można pobrać w Kancelarii ogólnej (parter) Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w pokoju 220 (II piętro).

Wypełnione druki można składać:

  • w Kancelarii ogólnej (parter) Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy tj. poniedziałek,  środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00- 17:00, piątek 8:00-15:00;
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

zgloszenie_

wykaz_firm_asenizacyjnych

DZIEŃ ZIEMNIAKA

DZIEŃ ZIEMNIAKA

Dzień ziemniaka w tym roku obchodzimy 16 września w Pubie pod Gruszami

Rozpoczęcie o godz. 16.00

Na spotkanie zapraszają również solenizanci,  będzie ono połączone z  Dniem Ziemniaka.

 

 

Zarząd Koła PZERI w Gałkowie

 

7 SOŁECKI RAJD RODZINNY W 20-LECIE MUZEUM IM. L. MARCINIAK W GAŁKOWIE DUŻYM

KIEDY: 16 września 2023 r. (sobota), zbiórka o godz. 10:00

GDZIE: start i meta: plac OSP Gałków Duży,

2 TRASY:

– rodzinna – 10 km;

– rekreacyjna – 35 km;

Oprócz świetnej zabawy zapewniamy: punkty edukacyjno – historyczne na trasach przejazdu, pyszny poczęstunek, konkursy z nagrodami.

Organizatorzy: muzeum im. L. Marciniak, KGW „Gałkowianki”, OSP Gałków Duży, Sołectwa: Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Gałków Duży, Gmina Koluszki

 

Podatek – Gałków Mały Wschód

Podatek od nieruchomości można wpłacać u sołtysa sołectwa Gałków Mały Wschód – Gałków Maly, ul. Borowiecka 38 – w następujących terminach:
– 11.09.2023 r. (poniedziałek) – godz. 17:00 – 20:00;
– 12.09.2023 r. (wtorek) – godz. 14:30 – 20:00;
– 13.09.2023 r. (środa) – godz. 17:00 – 20:00;
– 14.09.2023 r. (czwartek) – godz. 14:30 – 20:00;
– 15.09.2023 r. (piątek) – godz. 14:30 – 20:00;
– 16.09.2023 r. (sobota) – godz. 11:00 – 15:00;

Fundusz sołecki – Gałków Duży

W dniu 18.09.2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w OSP w Gałkowie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Gałków Duży w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2024.

Podatek Gałków Duży

Podatek od nieruchomości można wpłacać u sołtysa – Gałków Duży, ul. Głowna 81- w następujących terminach:

– 09.09.2023 r.  (sobota) – godz. 11:00-15:00;

– 11.09.2023 r. (poniedziałek) – godz. 17:30 – 20:00;

– 12.09.2023 r. (wtorek) – godz. 17:30 – 20:00;

– 13.09.2023 r. (środa) – godz. 17:30 – 20:00;

– 14.09.2023 r. (czwartek) – godz. 17:30 – 20:00;

– 15.09.2023 r. (piątek) – godz. 17:30 – 20:00;

Wpłaty podatku od nieruchomości można dokonywać również w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koluszki w godzinach:
Poniedziałek/środa/czwartek: godz. 8.15 – 14.00
Wtorek: godz. 8.15 – 15.00
Piątek: godz. 8.15 – 13.00
Przerwa w pracy kasjera
12.30 – 12.50 oraz 14.00 – 14.10
w piątek w godz. 11.10 – 11.30

lub na konto PKO BP S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41 na rachunek: 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

Sołtys Sołectwa Gałków Duży – Monika Fijołek

 

Zebranie Sołectwa Gałków Mały Wschód

Komunikat SRGM

licznikStowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego pragnie przypomnieć, iż obowiązują trzy okresy rozliczeniowe za wodę:
– 1 styczeń – 30 kwiecień,
– 1 maj – 31 sierpień,
– 1 wrzesień – 31 grudzień.
Cena za 1m3 wody wynosi 3,29 zł/m3 oraz opłata stała 26 zł/rok.
Na blankiecie wpłaty należy podać m.in. stan licznika (wodomierza) oraz dokładny adres poboru wody.
Członkowie SRGM mogą dokonać wpłaty opłaty członkowskiej także przelewem na konto SRGM z informacją „składka członkowska SRGM” w wysokości 4zł/rok.

Sprawy płatności za wodę proszę dzwonić :

Lisiecki Marian 502400921 w godz. 10:00 do 16:00.
P. Monika 669441344  w godz. 17:00 – 20:30

Ponadto informujemy, iż wyniki badań wody (aktualne i archiwalne) znajdują się na stronie SRGM.

Zaproszenie na zebranie wiejski

Sołtys i Rada Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD zapraszają mieszkańców sołectwa  na zebranie wiejskie które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym w dniu 15 września 2023r. o godz. 18 00 (I termin), o godz. 18 15 (II termin). Zebranie dotyczy rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2024.

75 lat starań i mamy …..

TUNEL,
zamiast przejazdu kolejowego.
01 września 2023r. o godz. 18 00 nastąpiło oficjalne otwarcie TUNELU.
Na myśl przychodzi wiersz p. Romana Lewińskiego o tytule „Duży i Mały”:

„Są dwa Gałkówki,

jak dwa Michały.
Jeden jest Duży
drugi jest Mały.

Lecz jest w tym wszystkim,
coś zabawnego.
Bo Mały, większy
jest od Dużego

I jest coś jeszcze.
co obu dzieli .
To tor żelaznej
polskiej kolei.

Kolej żelazna już nie dzieli a łączy oba Gałkówki.

Takiej ilości osób/mieszkańców, żadna do tej pory uroczystość w Gałkowie nie zgromadziła jak otwarcie TUNELU.  Na otwarcie przyszły zarówno starsze osoby jak i młodzież i dzieci. Były przemówienia, przecięcie wstęgi, baloniki biało-czerwone, przejazd wozów OSP, motocykli a na koniec uroczysty poczęstunek na placu OSP.