Szukaj
Archiwa

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego
Gałków Mały
ul. Towarowa 23.A.
95-041 Gałków Duży

NIP: 773-18-04-366
REGON: 590371682
KRS: 0000028026
nr konta bankowego: 76 8788 0009 0512 3291 2006 0004
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział
Koluszki.

 

Regulowanie opłat za zużytą wodę prosimy dokonywać  na konto bankowe podane powyżej, w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział Koluszki, na poczcie lub przekazem internetowym. Aktualizacja na zakończenie okresów rozliczeniowych. Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego pragnie przypomnieć, iż obowiązują trzy okresy rozliczeniowe za wodę:
– 1 styczeń – 30 kwiecień,
– 1 maj – 31 sierpień,
– 1 wrzesień – 31 grudzień.

W sprawach należności/zaległości za wodę należy konsultować się bezpośrednio z p. Marianem Lisieckim tel. 669 441 344 lub z  p. Moniką Chmielecka tel. 669 441 344 w godz. 17:00 do godz. 20:30.

——————————————————————————

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego powstało w 1992 roku, jego celem było zebranie środków na wykonanie budowę wodociągu we Wsi Gałków Mały. Początkowo istniał pod nazwą Komitet Budowy Wodociągu w Gałkowie Małym a po zakończeniu inwestycji został zmieniony na Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego

—————————————————————————-

Pliki do pobrania :

*deklarację wypisujemy w dwu egzemplarzach,  jeden dla SRGM a drugi z potwierdzeniem przekazania dla siebie.
BADANIA WODY

na  dzień 20.06.2023 badanie pełne wody

Sportowa 1        Sportowa 2

na dzień 14.03.2023

Studnia 1           Studnia 2

na dzień 16.12.2022r.

Studnia 1      Studnia 2

na dn. 09.12.2022r. badanie pełne wody

Studnia 1      Studia 2

na dzień 06.09.2022r.

Studnia 1     Studnia 2     Studnia 3   

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gałków Mały na dzień:

badanie 18.08.2022r.

—————————————————————————-

Aktualnie władze sprawują:

 
prezes Jan Chmielecki 512-232-509
zastępca prezesa Edward Pietrykowski 669-005-100
sekretarz/skarbnik Andrzej Potański
członek zarządu Tomasz Wojtyra

Zgłaszanie awarii pod podanymi numerami telefonów:
512-232-509, 

Awarie całodobowo pod numerem 691-386-434 – Andrzej Czerwiec – Konserwator wodociągów.

Adres internetowy strony SRGM :

https://galkowek.pl/stowarzyszenie-rozwoju-galkowa-malego/ 

www.srgm.galkowek.com

e-mail: srgm@galkowek.com

 

Print Friendly, PDF & Email