Szukaj
Archiwa

Archiwum z miesiąca listopad 2019

Szansa dla rolników na pozbycie się odpadów foliowych

Gmina Koluszki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Zbiórce i utylizacji podlegać będą wyłącznie odpady z: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Deklarację o przystąpieniu do programu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy urzędu, do dnia 29 listopada bieżącego roku. Druk deklaracji dostępny jest na miejscu w Urzędzie, wystarczy określić ilość planowanych do oddania odpadów (w kilogramach).
Warunkiem przeprowadzenia zbiórki folii, siatki, sznurka i opakowań po nawozach jest otrzymanie dofinansowania od NFOŚiGW.
O dalszych ustaleniach będziemy informować na bieżąco. 

 

Druk deklaracji

 

 

11 listopada 2019

Przedstawiciele Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym jak co roku uczestniczyli w obchodach niepodległości w Koluszkach. Muzealnicy byli ubrani w stroje regionalne i tworzyli barwny korowód Marszu Niepodległości w Koluszkach.

Ponadto złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającego potyczkę powstańców z kozakami w dn. 25.09.1863r.

 

 

Przeczytaj resztę tego wpisu »

IV rata podatku – Gałków Duży

IV ratę podatku od nieruchomości można wpłacać u Sołtysa -Moniki Fijołek, ul. Główna 81 w następujących terminach:

– 14.11.2019 r.(czwartek) – godz. 17:00 – 20:00;

– 15.11.2019 r. (piątek) – godz. 17:30 – 20:00;

Wpłaty podatku od nieruchomości można dokonywać również w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koluszki w godzinach:
Poniedziałek/środa/czwartek: godz. 8.15 – 14.00
Wtorek: godz. 8.15 – 15.00
Piątek: godz. 8.15 – 13.00
Przerwa w pracy kasjera
12.30 – 12.50 oraz 14.00 – 14.10
w piątek w godz. 11.10 – 11.30

lub na konto PKO BP S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41 na rachunek: 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

Monika Fijołek – Sołtys Sołectwa Gałków Duży

Zebranie w sprawie PA-CO-Banku

W dniu 8 listopada 2019 o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14 odbędzie się spotkanie w sprawie Filii Banku Spółdzielczego PA – CO – Bank w Pabianicach. Na zebraniu będą przedstawiciele Banku Pocztowego który otworzy swoje przedstawicielstwo w budynku poczty w Gałkówku. Osoby zainteresowane przeniesieniem swojego konta do Banku Pocztowego proszone są o zabranie dowodów osobistych.

 

Znicze pamięci

Jak co roku przedstawiciele Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym w przeddzień i w Święto Zmarłych odwiedzili groby byłych „Muzealników” którzy odeszli na „wieczną służbę”, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili „światełka pamięci”. Złożyli także wiązanki na grobach Strażaka, Nieznanego Żołnierza, Pomnika Powstańców oraz na cmentarzu żołnierzy z I Wojny Światowej.

 

 

Przeczytaj resztę tego wpisu »