Szukaj
Archiwa

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji.

W związku rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gałkowa Dużego, Urząd Miejski zaprasza mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ul. Głównej i Armii Krajowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23.01.2024 roku o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej przy ul. Dzieci Polskich 14.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

– omówienie trasy prowadzonej sieci kanalizacyjnej z możliwością wglądu w lokalizację wyprowadzeń do poszczególnych nieruchomości

– możliwość wprowadzenia zmian w lokalizacji przyłączy.

– przekazanie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

– przełączenia przyłączy wodociągowych w związku z planowanym wyłączeniem starej sieci.

– omówienie harmonogramu prowadzonych robót.

– omówienie zakresu związanego z przebudową drogi.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone