Szukaj
Archiwa

Nota prawna

Prawa autorskie

1.      Użytkownikom serwisu www.galkowek.pl zezwala się na kopiowanie oraz wykorzystanie tekstów oraz zdjęć publikowanych w serwisie Gałkówka, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych elementów graficznych oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody redakcji www.galkowek.pl.

2.      Zdjęcia zamieszczone w serwisie Gałkówka można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie. Zabroniona jest ich sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych.

3.      W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4.      Redakcja www.galkowek.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione, a zmieniona wersja będzie publikowana z nową datą.

Print Friendly, PDF & Email