Szukaj
Archiwa

Historia

Jednostka OSP w Gałkowie Dużym powstała w 1911 roku, z inicjatywy miejscowego nauczyciela Edwarda Piaskowskiego (pierwszy komendant), administratora majątku ziemskiego Tadeusza Różyckiego (pierwszy prezes), księdza  Jakuba Nowakowskiego, piekarza Wacława Chojnackiego oraz przy współudziale gospodarzy: Józefa Nowakowskiego, Karola Suskiego, Stanisława Ołubka, Józefa Zrobka i Jana Kosiorka.W pierwszym roku działalności straż liczyła 20 członków, a w następnym, już  ponad 30, zorganizowanych w cztery oddziały. Ze składek okolicznych gospodarzy wybudowano remizę, do której w 1917 roku staraniem ks. Machnikowskiego dobudowano scenę na potrzeby Kółka Teatralnego. Strażacy nie tylko angażowali się w działalność kulturalną, ale uczestniczyli również w zjazdach i kursach oraz organizowali prelekcje dla ludności.

Po krótkim okresie ograniczenia działalności (1918-1921) straż kierowana przez Stanisława Mączewskiego ponownie zaangażowała się w życie lokalnej społeczności. W czasie drugiej wojny światowej straż pożarna działała jako jedyna organizacja społeczna na terenie Gałkowa. Po wojnie stopniowo rozbudowywano zaplecze techniczne: zakupiono pierwszy samochód i zainstalowano syrenę elektryczną (1949 r.), wybudowano wspinalnię  (1950 r.) oraz wyposażono straż w motopompę Leopolia M 800 (1951 r.) i autocysternę (1958 r.).W kolejnych latach przybywały następne samochody: Ford Kanada, Star 20 (beczkowóz) i Star 26P. W 1985 roku zakupiono nowy samochód pożarniczy na podwoziu Stara 200. W latach 1997-1998 przeprowadzono remont sali, wymianę podłóg i założono centralne ogrzewanie. Dokonano również kapitalnego remontu dachu strażnicy (2003-2006) oraz ogrodzono teren płotem betonowym(2004 r.). Od roku 1997 OSP uczestniczy w organizacji Dni Gałkówka, które odbywają się na terenie strażnicy, a od roku 2005 objęła patronatem działalność gałkowskiego muzeum. W 2002 roku gałkowską jednostkę straży włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Umożliwiło to zakup nowego sprzętu.

W 2010 r. OSP Gałków nawiązało współpracę z Freiwillige Feuerwehr Wremen (Dolna Saksonia – Niemcy). Informacje o działaniach kolegów z partnerskiej jednostki znajdują się na stronie: http://www.feuerwehr-wremen.de/

Print Friendly, PDF & Email