Szukaj
Archiwa

Informacja o działaniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach w związku sytuacją epidemiologiczną

e-mail: um@koluszki.pl

telefon: 44 725-67-10

telefon całodobowy Biura Inżyniera Gminy: 44 725-67-68

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

W celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Koluszkach należy kontaktować się telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej.

Zawiesza się do odwołania pracę kasy i przyjmowanie wpłat gotówkowych.

Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się tylko w kancelarii Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Referat Inwestycji

informacja na temat obecnie prowadzonych/ planowanych inwestycji –

44 725 67 42/ 44 725 67 43

informacja na temat dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Dla osób zainteresowanych na stronie internetowej znajdują się szczegóły wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/nabor-do-projektu-zwiazanego-z-montazem-instalacji-fotowoltaicznej/ – 44 725 67 45

informacja na temat dofinansowania do wymiany kotłów. Dla osób zainteresowanych na stronie internetowej znajdują się szczegóły wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/nabor-wnioskow-na-dotacje-z-budzetu-gminya-koluszki-do-wymiany-zrodel-ciepla/ – 44 725 67 45

informacja na temat zaświadczenia o rewitalizacji  – 44 725 67 45

 

Kasa

Punkt przyjmowania wpłat został zamknięty

Wpłat zobowiązań wobec Urzędu Miejskiego w Koluszkach można dokonać przez internet na konto bankowe, w banku PKO BP bez prowizji, na poczcie (informacje o wysokości wpłat dotyczące podatku, opłat za śmieci można uzyskać pod numerami telefonów na stanowiskach merytorycznych).

 

Referat Podatkowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć za pomocą poczty, zaświadczenie odesłane zostanie pod wskazany adres. Informacji na temat zaświadczenia można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67.

Informacje na temat kwoty opłaty adiacenckiej, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i podatku od środków transportowych można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67.

Informacje na temat kwoty podatku od nieruchomości, rolny, leśny oraz zaległości podatkowych można uzyskać pod numerem telefonu 44 725-67-28, 44 725-67-29.

Druki informacji i deklaracji podatkowych są dostępne na stronie www.koluszki.pl (BIP –  Podatki 2019 – obwiązujące od dnia 01.07.2019 r.).

Informacji na temat sposobu wypełnienia w/w druków można uzyskać pod numerami telefonów : 44 725-67-21, 44 725-67-23, 44 725-67-24.

Informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerami telefonów: 44 725-67-23, 44 725-67-24.

Nowi właściciele nieruchomości zgłaszający się z Aktami Notarialnymi informacje na temat opodatkowania nieruchomości uzyskają pod nr telefonów: 44 725-67-21, 44 725-67-23, 44 725-67-24.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 • Złożenie deklaracji na odpady komunalne można dokonać za pomocą poczty lub drogą email -wymagany podpis elektroniczny .Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49
 • Zgłoszenia o zamiarze wycięcia drzew zgłoszenie do pobrania ze strony. Zgłoszenia można  przesłać  za pomocą poczty lub drogą email – -wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-66
 • Zgłoszenia do Biura Inżyniera Gminy – tylko telefonicznie. 44 725-67-68 
 • Wniosek o dotację w sprawie wymiany żródła ciepła, można przesłać  za pomocą poczty lub e-mail. Wymagany podpis elektroniczny . Dodatkowe Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49
 • Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym  nie związanym z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .Wniosek można  przesłać  za pomocą poczty lub e-mail . Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75
 • Wniosek na zbieranie odpadów można przesłać pocztą lub drogą e-mail. Wymagany podpis elektroniczny . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49
 • Wniosek o zgłoszenie szkody komunikacyjnej można przesłać pocztą lub e-mail .Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75
 • Wnioski do programu Czyste Powietrze można przesłać pocztą lub e-mail. Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49 lub 44 725-67-55

 

Urząd Stanu Cywilnego

Osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany mogą złożyć niektóre wnioski przez skrzynkę e-puap. Pozostali interesanci niestety jeśli nie posiadają skrzynki e-puap muszą zgłaszać się osobiście.  Dobrze byłoby jeśli każdy , kto ma sprawę do załatwienia w Urzędzie wcześniej skontaktował się telefonicznie w celu uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy.

Kontakt pod nr telefonów:

44 725 67 63,  44 725 67 64  – Ewidencja Ludności

44 725 67 61                          – Ewidencja Działalności Gospodarczej

44 725 67 60                          – Kierownik USC

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej, osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany proszone są o składanie wniosków przez skrzynkę e-puap. Pozostałe osoby prosimy o składanie pism, wniosków w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym
z pracownikami referatu.

 1. Gospodarka nieruchomościami, sprawy z zakresu m.in.: sprzedaży, dzierżawy, najmów nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, numeracji porządkowej nieruchomości,

tel. 44 725 67 53 44 725 67 54

 1. Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy z zakresu m.in.: wypisów, wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, podziałów nieruchomości,

tel. 44 725 67 51 / 44 725 67 52

 1. Gospodarka mieszkaniowa, sprawy z zakresu m.in.: dodatków mieszkaniowych,

tel. 44 725 67 62

 1. Sprawy z zakresu m.in.: decyzji lokalizacji celu publicznego i decyzji środowiskowych,

tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 62

 1. Sprawy z zakresu opłat adiacenckich

tel. 44 725 67 08

 

Referat Edukacji

wszystkie informacje udzielane są telefonicznie:

tel: 44 725 – 67 – 17 / 44 725 – 67 – 16

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone