Szukaj
Archiwa

Zgłaszanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 31 października 2023 roku dokonać zgłoszenia szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków (druk zgłoszenia) wraz z umową na odbiór nieczystości ciekłych i  potwierdzeniem opłat za wywozy.

Zgłoszenie dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości – również tych którzy już zgłaszali swoje zbiorniki!

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Druki zgłoszenia można pobrać w Kancelarii ogólnej (parter) Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w pokoju 220 (II piętro).

Wypełnione druki można składać:

  • w Kancelarii ogólnej (parter) Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy tj. poniedziałek,  środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00- 17:00, piątek 8:00-15:00;
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

zgloszenie_

wykaz_firm_asenizacyjnych

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone