Szukaj
Archiwa

Zmiany w gospodarce odpadami

zebranie wiejskie20 lutego 2013 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zmian w gospodarce odpadami, na które przybyło ponad 200 mieszkańców Gałkowa. Spotkanie prowadził burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat, doradca burmistrza d/s inwestycji – Mateusz zebranie wiejskieKarwowski i przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Sokołowski.
Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami. Od tej chwili właściciele posesji wnoszą opłaty do Gminy, a ta wybiera w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady. Każdy właściciel posesji musi do 10 kwietnia 2013 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Jeśli deklaracja nie zostanie złożona to automatycznie będzie naliczana maksymalna stawka.Stawki  za wywóz śmieci wynoszą: 10 zł. od osoby zamieszkującej daną posesję – w przypadku segregacji śmieci i 18 zł. od osoby -bez segregacji. Zmiana liczby mieszkańców danej posesji wymaga złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni. Wysokość stawki jest jednakowa niezależnie od wieku mieszkańców. Na razie nie przewiduje się żadnych ulg i zniżek. Jeśli będzie taka prawna możliwość to zostanie wprowadzona ulga dla rodzin wielodzietnych.
Opłatę, również w całości, można będzie wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego.
Kosze do śmieci należy załatwić we własnym zakresie. Obecnie używane kosze zostaną przez firmy zabrane.
Należy wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz śmieci. Klienci firmy Remondis i Veolia nie muszą tego robić.
W nowym systemie kosz tradycyjny będzie opróżniany co 2 tygodnie, worki (4 rodzaje) – 1 raz w miesiącu. Worki dostaniemy do domu.

Mieszkańcy wsi z niezadowoleniem przyjęli nowe stawki za wywóz śmieci, zwłaszcza, że w sąsiednich gminach są one niższe.
Pytania w sprawie śmieci można kierować na infolinię: 44 725 67 68

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone