Szukaj
Archiwa

Zebranie Wiejskie Sołectwa Gałków Mały – Zachód

Z A W I A D O M I E N I E
Sołtys Sołectwa Gałków Mały – Zachód  zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Gałków Mały – Zachód
Odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 – I termin,
II termin zebrania w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:45.
Zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej sala nr 26 w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14.
Przewidywany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
4. Propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zakończenie zebrania

Radosław Zaczkiewicz

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich mieszkańców Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD mających czynne prawo wyborcze tj. ukończone 18 lat.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone