Szukaj
Archiwa

Wielka strata dla Gałkowa

Z wielkim smutkiem pragniemy poinformować Państwa o śmierci Andrzeja Krzysztofa Łuczaka. Wszyscy wiemy, jak bardzo zasłużył się naszej miejscowości. Wiele lat poświęcił badaniu dziejów Gałkowa i jego parafii.

Ta mrówcza praca zaowocowała kilkoma publikacjami o historii naszej miejscowości: „Zabytki na starym cmentarzu przykościelnym w Gałkowie”, „Najstarsza metryka z archiwym parafialnego w Gałkowie”, „Gałków w roku 1842″, ” Cmentarze w Gałkowie”,  „Gałkówek w pigułce” i „Gałkówek dobra biskupie„. W 2001 r. był współorganizatorem wystawy „Gałkówek na starej fotografii”, która odbyła się w bibliotece. W 2003 r. współtworzył pierwsze w gminie i powiecie muzeum im. L. Marciniak w Gałkowie Dużym. W następnych latach aktywnie uczestniczył w pracach tej placówki, dostarczając jej cenne mapy, dokumenty i informacje. Równie aktywnie pracował na rzecz gałkowskiej parafii, jako członek rady parafialnej, a także prezes Koła Inteligencji Katolickiej.
Andrzej K. Łuczak był doktorem nauk technicznych, prezesem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Był znawcą i kolekcjonerem  starodruków.
To wielka strata dla naszej miejsowości.
Pogrzeb odbył się we wtorek, dn. 03-08-2010 o godz. 15 00, w kościele św. Trójcy w Gałkowie Dużym.

Print Friendly, PDF & Email

Zostaw komentarz