Szukaj
Archiwa

Położenie administracyjne

Położenie administracyjne

Wsie:  Gałków Duży i Gałków Mały administracyjnie położone są w zachodniej części gminy Koluszki, w powiecie Łódzkim Wschodnim, w województwie łódzkim. Ze wsiami sąsiadują od północy: Przanowice, Gałkówek Parcela i Gałkówek Kolonia; od południa: Zielona Góra; od wschodu wsie: Różyca, Kaletnik i Borowa, a od zachodu najbliższymi wsiami są Justynów i Janówka – te jednak są oddzielone od Gałkowa rezerwatem leśnym i innymi kompleksami leśnymi.
Z Gałkowa do centrum Łodzi jest ok. 19 km, do Koluszek, czy Brzezin – 8 – 10 km.


Gałków Duży

Gałków Duży położony jest na 19 º 43’ długości geograficznej wschodniej i 51 º 44’ szerokości geograficznej północnej. Wieś ma powierzchnię 923 ha, na której oprócz zabudowań mieszkalnych znajduje się wiele instytucji i ośrodków użyteczności publicznej. Liczba ludności –855 osób.

Gałków Duży powstał wcześniej niż Łódź. Mimo to, nie rozwinął się tak intensywnie, pomimo że był dogodnie położony dla rozwoju np. handlu. Wieś może pochwalić się jednak wyjątkowo bogatą historią. Gałków należy również do tych wsi, w których mimo niewielkiej liczby mieszkańców, bardzo dobrze rozwinęła się infrastruktura techniczna oraz działalność społeczna.


Gałków Mały

Gałków Mały położony jest w kierunku południowym od wsi Gałków Duży, w odległości  od 1350m. do 3150m.

Gałków Mały powstał w okresie przeprowadzania linii kolejowej Łódź-Koluszki, w 1866r., kiedy to  tory kolejowe podzieliły istniejącą wieś Gałków na dwie części. Wieś ma powierzchnię 1100 ha. Liczba ludności 1650 osób.

Print Friendly, PDF & Email