Szukaj
Archiwa

Wpisy otagowane ‘Gałków Mały Zachód’

Zebranie Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD

W dniu 29 października (sobota) 2022 roku o godz.15 (w pierwszym terminie) a o godz. 15:15 (w drugim terminie) na placu zabaw przy Stokrotce, odbędzie się zebranie wiejskie SOŁECTWA GAŁKÓW MAŁY ZACHÓD w celu przesunięcia środków finansowych zadysponowanych do przedsięwzięć na rok 2022

Podział Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD

W dniu 16.09.2022r. (piątek) w drugim terminie o godz. 18 15, na placu zabaw dla dzieci, przy sklepie „Stokrotka” w Gałkowie Małym odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Gałków Mały ZACHÓD. Tematem spotkania był podział Funduszu Sołeckiego na rok 2023. Do rozdysponowania była kwota 53 909 zł.
Mieszkańcy sołectwa postanowili podzielić Fundusz Sołecki w następujący sposób:
1. Szkoła Podstawowa – nagłośnie sali  – 9 000zł.
2. Biblioteka i Muzeum – remont dachu, gabloty muzealne, komputer do biblioteki – 9 000zł. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Zebranie mieszkańców sołectwa Gałków Mały ZACHÓD

W dniu 17 września 2021 roku o godzinie 18:00 (w I terminie) a o godz. 18:15 (w II terminie) na terenie Placu zabaw dla dzieci przy sklepie STOKROTKA w Gałkowie Małym, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Gałków Mały ZACHÓD w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2022. W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju, uczestnicy zebrania muszą mieć obowiązkowo założone maseczki ochronne.

Fundusz sołecki – zebranie mieszkańców.

W dniu 21 września 2020 roku o godzinie 18:00 (w I terminie) a o godz. 18:15 (w II terminie) na terenie Placu zabaw dla dzieci przy sklepie STOKROTKA w Gałkowie Małym, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Gałków Mały ZACHÓD w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju, uczestnicy zebrania muszą mieć obowiązkowo założone maseczki ochronne.

5 Rodzinny Rajd „Gałków 2020”

09 maja 2020r. wyruszy z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym – „5 Rodzinny Rajd „Gałków 2020” zorganizowany przez Radę Sołecką Gałkowa Małego ZACHÓD przy współudziale Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
Organizatorzy Rajdu przygotowali dwie trasy rowerowe (26 km i 21 km, jedną trasę pieszą oraz trasę dla najmłodszych). Zapisy od dnia 4 maja do dnia 07 maja 2020r., tel. 506 188 487 oraz 605 97 34 88. Pozostałe informacje już wkrótce.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Gałków Mały – Zachód

Z A W I A D O M I E N I E
Sołtys Sołectwa Gałków Mały – Zachód  zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Gałków Mały – Zachód
Odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 – I termin,
II termin zebrania w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:45.
Zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej sala nr 26 w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14.
Przewidywany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
4. Propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zakończenie zebrania

Radosław Zaczkiewicz

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich mieszkańców Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD mających czynne prawo wyborcze tj. ukończone 18 lat.

4 Rodzinny Rajd „Gałków 2019”

11 maja 2019r. wyruszy z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym – 4 Rodzinny Rajd „Gałków 2019” zorganizowany przez Radę Sołecką Gałkowa Małego ZACHÓD.
Organizatorzy Rajdu przygotowali dwie trasy rowerowe (26 km i 13 km, jedną trasę pieszą oraz trasę dla najmłodszych). Zapisy od dnia 5 maja do dnia 09 maja 2019r., tel. 506 188 487 oraz 605 97 34 88. Regulamin Rajdu tutaj.

ŻYCZENIA

 Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam szczęście i pomyślność, niech moc wiary i siły doda otuchy w zmaganiu się z codziennością.
Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń
tego życzy sołtys i Rada Sołecka sołectwa Gałków Mały – ZACHÓD

Spotkanie opłatkowe

Sołtys Sołectwa Gałków Mały – Zachód wraz z Radą Sołecką oraz Radnymi RM w Koluszkach zapraszają mieszkańców Sołectwa Gałków Mały – Zachód na Spotkanie Wigilijno – Opłatkowe w Sali Balowej „Jaśminowo” na dn. 19.12.2017 o godz. 18 00.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe „wpisowe” w spotkaniu wynosi 10 zł/osoby.
Zainteresowanych w uczestnictwie w spotkaniu proszę o kontakt z:
Pawłem Lewiakiem tel. : 508-363-858, i p. Jackiem Drynkmanem tel. : 506-761-211.

Z uwagi na konieczność określenia ilości uczestników spotkania, proszę o złożenie deklaracji uczestnictwa w spotkaniu  do dnia: 08.12.2018 r.

Podział funduszu sołeckiego sołectwa Gałków Mały ZACHÓD

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gałków Mały – Zachód – wnoszę o realizację następujących przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

  1. Doposażenie budynku i wsparcie działalności Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego                                                          –   2.000,00 zł,
  1. Doposażenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Gałkowie Dużym i wsparcie działalności K E, R i I Gałkowie Dużym             –      900,00 zł,
  1. Wsparci zespołu „Gałkowianie” w projekcie – „Spotkania z  folklorem”                                 –  1.000,00 zł,
  1. Wsparcie działalności Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym                       –    1.000,00 zł,
  1. Dofinansowanie projektu organizacji pracowni matematycznej w sali nr 19 w Szkole Podstawowej w Galkowie Dużym, kwota przeznaczona do dyspozycji  Rady Rodziców na realizację projektu          – 4.000,00 zł,
  1. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym: pikniki, IV rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2019, XXII Dni Gałkówka      –   2.500,00 zł,
  2. Instalacja dwóch ograniczników prędkości ruchu na ulicy Ogrodowej                           – 1.200,00 zł,
  3. Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nawierzchni asfaltowych na ul. Mała, Nowa, Słowackiego            – 21.436,38 zł.

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania: 34.036,38 zł.

             Wniosek niniejszy został uchwalony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Gałków Mały – Zachód w dniu 11.09.2018 r.

Dziękuję  wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu.

Edward Pietrykowski

Sołtys Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD