Szukaj
Archiwa

Wpisy otagowane ‘ankieta’

Prośba o wypełnienie ANKIETY

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza – ankiety, która jest skierowana do mieszkańców Gałkówka Małego w celu oceny jakości życia na wsi oraz nowej formy zagospodarowania terenów położonych w lesie, w sąsiedztwie powojskowych przy ul. Łódzkiej (tzw. PEKIN). Wszystkie zebrane materiały będą miały charakter ANONIMOWY i zaprezentowane zostaną tylko w formie zbiorczej. Badania przeprowadzają studenci Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, kierunek: gospodarka przestrzenna w ramach praktyk terenowych. Ankieta kliknij Gałkówek kwestionariusz 2017. Ankietę należy pobrać ze strony Gałkówka, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sołtysa Gałkowa Małego Zachód do soboty włącznie.

ANKIETA

W związku z rozpoczęciem prac  nad  opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju  Gminy Koluszki 2030” przedstawiciele Gminy zwracają się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o wypełnienia ankiety. Każdy mieszkaniec Gminy winien brać czynny i aktywny udziału  w tworzeniu polityki  rozwoju naszej gminy. Poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców pozwoli nam na wyznaczenie priorytetowych dla rozwoju regionu  i obszarów interwencji na najbliższe lata. Ankieta ma charakter anonimowy.