Szukaj
Archiwa

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego
Gałków Mały
ul. Towarowa 23.A.
95-041 Gałków Duży

 

Zgłaszanie awarii pod podanymi numerami telefonów:
691-386-434 – Konserwator wodociągów, lub  512-232-509,


NIP: 773-18-04-366
REGON: 590371682
KRS: 0000028026
nr konta bankowego: 76 8788 0009 0512 3291 2006 0004
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział
Koluszki.

ZAPROSZENIE

Prezes i Zarząd SRGM serdecznie zapraszają na Nadzwyczajne Zebranie członków SRGM.
Zebranie odbędzie się 16 maja 2024r. o godz. 17 00 (I termin), 17 15 (II termin) w dawnym budynku Ośrodka Zdrowia – sala emerytów.
Tematem zebrania będzie m. in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz uzupełnienie składu osobowego Zarządu SRGM.

Sprawozdanie za rok 2023tutaj

W sprawach należności/zaległości za wodę należy konsultować się bezpośrednio z p. Moniką Chmielecką tel. 669 441 344 w
godz. 17:00- 20:30.

Regulowanie opłat za zużytą wodę prosimy dokonywać  na konto bankowe podane powyżej, w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział Koluszki, na poczcie lub przekazem internetowym. Aktualizacja na zakończenie okresów rozliczeniowych. Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego pragnie przypomnieć, iż obowiązują trzy okresy rozliczeniowe za wodę:
– 1 styczeń – 30 kwiecień,
– 1 maj – 31 sierpień,
– 1 wrzesień – 31 grudzień.

Od 01.01.2023 r. cena wody to 3,29 zł za m3
i opłata stała (roczna) wynosi 26,00 zł

——————————————————————————

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego powstało w 1992 roku, jego celem było zebranie środków na wykonanie budowę wodociągu we Wsi Gałków Mały. Początkowo istniał pod nazwą Komitet Budowy Wodociągu w Gałkowie Małym a po zakończeniu inwestycji został zmieniony na Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego

—————————————————————————-

Pliki do pobrania :

*deklarację wypisujemy w dwu egzemplarzach,  jeden dla SRGM a drugi z potwierdzeniem przekazania dla siebie.
BADANIA WODY

na dzień 11.09.2023

Sportowa      Towarowa

na dzień 19.10.2023

Sportowa        Towarowa

na dzień 23.08.2023

Badanie 1           Badanie 2    Badanie 3

na  dzień 20.06.2023 badanie pełne wody

Sportowa 1        Sportowa 2

na dzień 14.03.2023

Studnia 1           Studnia 2

na dzień 16.12.2022r.

Studnia 1      Studnia 2

na dn. 09.12.2022r. badanie pełne wody

Studnia 1      Studia 2

na dzień 06.09.2022r.

Studnia 1     Studnia 2     Studnia 3   

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gałków Mały na dzień:

badanie 18.08.2022r.

—————————————————————————-

Aktualnie władze sprawują:

 
prezes Jan Chmielecki 512-232-509
zastępca prezesa Edward Pietrykowski 669-005-100
sekretarz/skarbnik Andrzej Potański
członek zarządu Tomasz Wojtyra

 

Adres internetowy strony SRGM :

https://galkowek.pl/stowarzyszenie-rozwoju-galkowa-malego/ 

www.srgm.galkowek.com

e-mail: srgm@rachmaks.info

 

Print Friendly, PDF & Email