Szukaj
Archiwa

Podział funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Mały ZACHÓD

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gałków Mały z dn. 15.09.2016r.  – Zachód Fundusz sołecki został podzielony na następujące przedsięwzięcia:

  1. Koszt związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego w Gałkowie Dużym – zakup paliwa do kosiarki trawy  – 500,00 zł.
  2. Doposażenie sali edukacyjnej w Przedszkolu w Gałkowie Dużym (wniosek z 14.09.2016 r.)   – 700,00 zł.
  3. Wsparcie działalności Muzeum im. L. Marciniak w Gałkowie Dużym  –   1.000,00 zł, 
  4. Koszt związany z organizacją II Rajdu Rowerowo-Pieszego (m.in. organizacja konkursów zręcznościowo-sprawnościowych, ufundowanie nagród, napojów, słodyczy) –  1.500,00 zł,
  5. Koszty związane z organizacją XX Dni Gałkówka(udział w organizacji dni, organizacja zawodów sportowych, ufundowanie nagród itp.)  – 1.500,00 zł,
  6. Koszty związane z organizacją uroczystości „Dożynki 2017” –  800,00 zł, 
  7. Koszty związane z organizacją Imprezy Integrującej mieszkańców sołectw Gałków Duży, Gałków Mały Wschód i Gałków Mały Zachód, bal Gałkowian  –  702,20 zł, 
  8. Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg, z uwzględnieniem wykonania „brakującego” fragmentu ul. Leśnej oraz utwardzenie podjazdu pod „górkę” na ul. Niecałej – 19.000,00 zł.

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania: 25 702,20 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone