Szukaj
Archiwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w gałkowskiej szkole

Od początku stycznia do końca grudnia 2016 r. Zespół Szkół w Gałkowie Dużym realizowała Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mający na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Biblioteka szkolna przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz dzięki systematycznej współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami podjęła i przeprowadziła szereg działań służących promowaniu czytelnictwa. Były to między innymi: Szkolny Turniej Opowiadaczy Literatury „Czytam i opowiadam” (VI edycja), Szkolne Wybory Książek (z udziałem rodziców i opiekunów, nauczycieli i pracowników szkoły), „Publiczny marsz z książkami i transparentami”- w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, „Czytanie łączy pokolenia”- spotkania w szkolnej bibliotece dla uczniów klas I-III SP, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli- podczas III Festynu Rodzinnego, Konkurs Pięknego Czytania Utworów Henryka Sienkiewicza – dla uczniów gimnazjum, Mistrz Pięknego Czytania (II edycja) – dla uczniów klas IV-VI (współpraca z bibliotekarzem Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gałkowie Dużym), konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: „Moda na czytanie” (IV edycja), „Poczytaj mi Kolego, Koleżanko!”- VIII edycja akcji głośnego czytania w Przedszkolu w Gałkowie Dużym, zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży (tytuły nowości wybrano na podstawie wyników Szkolnych Wyborów Książek i skonsultowano je z radą rodziców, samorządem szkolnym oraz z pracownikiem Filii MPB w Gałkowie Dużym).

Czas realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – I edycji, w której wzięliśmy udział – został określony na rok kalendarzowy 2016. Nasza szkoła i nasza szkolna biblioteka, zwyczajem lat ubiegłych, będzie nadal promować i wspierać rozwój czytelnictwa.
20 lutego 2017 r. rozpoczniemy realizację projektu szkolnego „Już od rana cała szkoła rozczytana” zakładającego codzienne poranne kilkuminutowe głośne czytanie przez nauczycieli we wszystkich klasach rozpoczynających lekcje (w oparciu o nowości wydawnicze z księgozbioru biblioteki szkolnej). Natomiast w drugiej połowie marca odbędzie się kolejna – VII edycja Szkolnego Turnieju Opowiadaczy Literatury „Czytam i opowiadam”. Podobnie jak w przypadku realizowanego w roku kalendarzowym 2015 programu „Książki naszych marzeń”, oczekujemy, że zakup nowości czytelniczych wpłynie na zdecydowany wzrost liczby wypożyczonych książek i liczby aktywnych czytelników.
E. Szeleszczyk

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone