Szukaj
Archiwa

Życiorys patronki

Leokadia Marciniak – życiorys

Leokadia Marciniak urodziła się 25 listopada 1913 roku w rodzinie rolniczej, we wsi Gałków, gminie Gałkówek, powiat brzeziński. Szkołę powszechną skończyła w Gałkowie i w Łodzi i w tymże mieście ukończyła Państwową Szkołę Przemysłowo – Handlową w 1931 roku.

Po skończeniu szkoły pomagała  rodzicom w gospodarstwie i pracowała społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, prowadząc w ciągu kilku lat bibliotekę i zespoły Przysposobienia Rolniczego. W nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy rolniczej, Wojewódzka Izba Rolnicza przyznała jej stypendium do Uniwersytetu Ludowego w Głuchowie, który ukończyła w 1935 roku.

W następnych latach ukończyła kilka kursów o tematyce oświatowej: wychowania fizycznego ze stopniem instruktora gier ruchowych i sportowych, obrony kraju i kurs kierowników kolonii letnich dla dzieci. W 1938 roku otrzymała pracę w Poznaniu w charakterze instruktorki wf i przysposobienia rolniczego oraz wolny wstęp na Uniwersytet.

Ze względu na zbliżającą się wojnę wróciła do Gałkowa. Okupacje spędziła w Gałkowie, gdzie do 1942 roku prowadziła tajne nauczanie w dwóch grupach – starszej i młodszej, a od 1942 do końca wojny pracowała., przymusowo w składach amunicyjnych w Gałkówku i w forcie w Poznaniu.

W miesiąc po wyzwoleniu przystąpiła, wraz z kierownikiem Zrobkiem, do uruchomienia Szkoły i od 20 lutego 1945 do 1969 była jej nauczycielką z ośmioletnim oddelegowaniem do pracy w wojewódzkim Związku Nauczycielstwa Polskiego, na stanowisku kierownika wydziału pracy społeczno – oświatowej. W międzyczasie ukończyła Liceum Pedagogiczne i Uniwersytet Łódzki na wydziale Pedagogiki Społecznej. Poza tym ukończyła kilka kursów centralnych, historii, nauki o Polsce współczesnej, kurs wykładowców dla kierowników świetlic, kilka kursów związkowych oraz Zaoczne Studium Ekonomiczne dla kierowników wycieczek zagranicznych.

W szkole podstawowej pełniła różne funkcje – jak opiekuna społecznego dla całej gminy, opiekuna PCK, prowadziła bibliotekę szkolną. Brała czynny udział w zwalczaniu analfabetyzmu na terenie gminy Gałkówek, która w tej akcji zdobyła pierwsze miejsce w kraju.

W latach 1951 – 1958 była instruktorem historii w Ośrodku Metodycznym w Brzezinach. Była współorganizatorem Liceum dla Pracujących w Gałkowie jako filii Liceum w Zgierzu (lata-1962 – 69 ). W latach 1945 – 1960 była kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej z siedmioma punktami bibliotecznymi.

Po przejściu na emeryturę pracowała na godziny w Studium Medycznym – Wydział Pracowników-Socjalnych, w latach 1968- 1979. Jej prace poza szkołą – prace społeczne to: 1945 – 1960 była-współorganizarorem i czynnym członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, od 1948 -52 członkiem zarządu Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1945 -1960 działała jako czynny członek PCK.

Od roku 1945 należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego gdzie przez 30 lat pełniła różne funkcje spłeczne począwszy od przewodniczącej Sekcji Koleżanek w Oddziale, następnie kierownika szkolenia ideologicznego w Ognisku, do przewodniczącej wojewódzkiej Sekcji Pracy Społeczno – Oświatowej (do roku 1970). 20 lat pracowała w Radach Narodowych wszystkich szczebli(1950 -1970). 15 lat była: kierownikiem zespołu pieśni i tańca w Gałkowie, 30 lat była kierownikiem Uniwersytetu Powszechnego TWP w Gałkowie.

Była ławnikiem w Sądzie Powiatowym w Brzezinach i Tomaszowie, (1965-1979) przewodniczącą Komisji Pojednawczej w Koluszkach. Od roku 1975 do 1980 była vice-prezesem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej na miasto Łódź. Od 1945 roku członkiem zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej, 1960-1970 była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Łodzi. W latach 1960 – 1966 członek zarządu woj. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, była członkiem Towarzystwa do Walki z Kalectwem. Przez trzy kadencje była członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni ” Samopomoc Chłopska ” w Koluszkach (do 1984 r.), pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Członkowskiego w Gałkowie.

Była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Kółku Rolniczym i Kole Gospodyń Wiejskich. Trzykrotnie była przewodniczącą Komisji Wyborczej w głosowaniu do Rad Narodowych i Sejmu. Dwukrotnie brała udział w spisie ludności. Jej staraniem powstała we wsi apteka.

W uznaniu Jej pracy zawodowej i społecznej otrzymała następujące odznaczenia:

Medal 10-lecia PRL
Medal 40-lecia PRL
Medal Adama Mickiewicza w 1955r. (za popularyzację dzieł autora)
Medal Stulecia Ruchu Wszechnicowego
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal 30-lecia TWP
Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Krzyż Zasługi
Brązowy i Srebrny Krzyż PCK.

Zasłużony działacz Kultury
Zasłużony Działacz TPD
Złota odznaka Zasłużonego Działacza TPD
Złota odznaka ZNP
Złota odznaka honorowa „Zasłużony Populator Wiedzy TWP ”
Honorowa Odznaka woj. łódzkiego
Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
Odznaka – Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego wiele dyplomów

Szereg Jej prac z zakresu samokształcenia, doświadczeń z pracy kulturalno – oświatowej i pedagogicznej i pedagogiki społecznej zostało opublikowanych w różnych czasopismach i pracach zbiorowych. Pracę społeczną wykonywała nie dla odznaczeń, lecz traktując ją ,jako obowiązek obywatelski. Zmarła 27.02.2001roku

Tak pracowała ta skromna, kobieta, która całe swoje życie poświęciła naszej miejscowości. Nadając naszemu Muzeum imię Leokadii Marciniak pragniemy kontynuować jej pracę na rzecz Gałkowa. Jednocześnie chcemy aby nikt z mieszkańców naszej miejscowości nie zapomniał o tej wspaniałej działaczce i społeczniczce, która pragnęła rozwoju naszej wsi, a jednocześnie utrwalała jej historię, pisząc pracę o dziejach Gałkowa, czy prowadząc zespół ludowy.

Print Friendly, PDF & Email