Szukaj
Archiwa

Publikacje

„Gałkowskie tajemnice. Przewodnik historyczno-turystyczny” Dominika Trojaka

Okładka (3)Książka opisuje miejsca i wydarzenia związane z Operacją Łódzką, ale jest także przewodnikiem po najciekawszych miejscach rodzinnej miejscowości autora. Zawiera 18 zdjęć, 1 mapę, ma 117 stron.

 

 

 

 

 

„1911-2011 100-lecie OSP Gałków Duży” Małgorzaty Pakuły

Książka została napisana z okazji 100-lecia OSP Gałków Duży. Opisuje, krótko, historię pożarnictwa w Polsce na przestrzeni  dziejów, życie patrona strażaków – św. Floriana, a także zawiera kilka słów o Gałkowie.  Najwięcej informacji jest o historii Gałkowskiej Straży Ogniowej od chwili powstania do 2011 r.
Publikacja zawiera 45 zdjęć, ma 70 stron.
 

 

Płyta „Galkowek Live”

Płyta z piosenkami o naszej wsi pt. „Gałkówek Live„została wydana przez Pawła Skwarkę.  Kilka lat temu muzeum zorganizowało konkurs na wiersz o Gałkowie. Później wszystkie utwory zamieszczono w książeczce pt. „Gałkówek w poezji”. Paweł Skwarka napisał muzykę do 11 wierszy, a następnie zaangażował do wykonania piosenek, uzdolnionych wokalnie mieszkańców naszej wsi: Asię Gniadek, Adę Zuchmańską, Jacka i Annę Szajble. Nagrania odbywały się w profesjonalnym studiu, w Brzezinach, gdzie utworom dodano też odpowiednią aranżację. I tak powstała rewelacyjna, jedyna w swoim rodzaju, unikatowa płyta, którą powinien mieć każdy Gałkowianin!

 

 

„Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829-1945” Eduarda Kneifela i Harry’ego Richtera.

Książka nie była dotąd publikowana w Polsce; znane jest tylko jej pierwsze wydanie, które opisuje istnienie parafii do 1933 r. Ze względu na interesujące treści zawarte w tej publikacji przetłumaczono ją na język polski.
Opisuje ona historię Brzezin, osadnictwo niemieckie, od początku XIX w. zarówno w mieście jak i w bliższej i dalszej okolicy, założenie parafii ewangelickiej w Brzezinach, w 1829 r., powstanie wielu nowych wsi zakładanych przez Niemców, a także ich pracę, życie modlitwę, rozwój parafii, współpracę z Polakami oraz tragiczny koniec niemieckiej wspólnoty w 1945 r.
Z tej publikacji można dowiedzieć się o historii kilkudziesięciu miejscowości założonych przez osadników niemieckich, takich jak np.: Katarzynów, Borowa, Erazmów, Leosin, Teolin, Boginia, Jasień, Bartolin, Nowosolna, Gałkówek Kolonia, Reginów i wiele innych.
Większość Niemców, którzy osiedlili się na naszym terenie po II rozbiorze Polski, musiała opuścić swoje gospodarstwa w 1945 r., po zakończeniu II wojny światowej. W ten sposób zniknęła na wiele dziesięcioleci pamięć o ich życiu, pracy, kulturze, osiągnięciach i religii.
Większość osadników niemieckich była wyznania protestanckiego. Publikacja ta pozwala poznać losy społeczności, która tutaj żyła, pracowała i traktowała Polskę jak własną ojczyznę. Pozostały po niej tylko zniszczone cmentarze i nieliczne domy.
Autorzy, będący ostatnimi pastorami parafii ewangelickiej w Brzezinach, przedstawili subiektywną opinię o stosunkach polsko-niemieckich panujących na przestrzeni 150 lat wspólnego zamieszkiwania na tych ziemiach. Bardzo sugestywnie opisali to co działo się z ich parafianami − Niemcami, w tragicznych latach II wojny światowej, a zwłaszcza po jej zakończeniu. Dla interesującego się historią czytelnika, lektura tej książki jest wspaniałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy.

Ksiązka w formacie B5, 143 strony

„Miejsca pamięci i pochówku w okolicach Gałkówka” T.Potański

Muzeum im. L. Marciniak w Gałkowie Dużym wydało płytę CD pt. „Miejsca pamięci i pochówku w okolicach Gałkówka”. Jest to prezentacja opracowana przez młodego Galkowianina, Tomasza Potańskiego, w oparciu o materiały ze zbiorów Muzeum.  Na płycie znajduje się mapa naszego terenu, z zaznaczonymi miejscami pochówku, o których możemy przeczytać i obejrzeć je na zdjęciach. Dla tych, którzy chcą dojechać do prezentowanych cmentarzy, pomocą są mapki z proponowaną trasą i odległością. W okolicy Gałkowa znajduje się kilka cmentarzy. Znany i odwiedzany jest tylko jeden. Pozostałe, zapomniane, są miejscem spoczynku tych, których los przywiódł w nasze strony. Dziejowe zawieruchy sprawiły, że nikt bliski nie zapali świeczki na tych grobach. Ta prezentacja pomoże ocalić od zapomnienia i zniszczenia małe, wiejskie cmentarze wojenne i ewangelickie w okolicach Gałkowa.

Informacje zawarte na tej płycie są nieodzownym materiałem dla osób które organizują rajdy i wycieczki po okolicy Gałkówka.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią naszej wsi do nabycia płyty.

„Gałkówek w poezji” w opracowaniu M. Pakuły i A. Potańskiego. Ilustracje  R. Szymczak

W 660-tą rocznicę lokacji wsi Gałków oraz w 190-tą rocznicę założenia szkoły w Gałkowie Dużym, Biblioteka wraz z Muzeum im. Leokadii Marciniak ogłosiła konkurs na wiersz o Gałkówku. Na konkurs wpłyneło 20 wierszy napisanych głównie przez młodych poetów. Doceniając ich wkład pracy i temat konkursu, biblioteka wraz z Muzeum im. Leokadii Marciniak postanowiły wydać książkę z wierszami o Gałkowie, ilustrowaną rysunkami wykonanymi przez artystę plastyka, pana Ryszarda Szymczaka. W tej książce znajdziecie Państwo nie tylko wiersze konkursowe, ale także napisane wcześniej przez Gałkowian.
Życzymy Państwu wiele wzruszeń podczas lektury utworów.

Ksiązka w formacie B5, 36 stron

„Walki w okolicach Gałkowa 23-24 listopada 1914r.” D. Trojaka

 

Książka „Walki w okolicach Gałkowa 23-24 listopada 1914r. Zapomniany epizod operacji łódzkiej” D. Trojaka opisuje dramatyczną historię dwóch dni, które przyniosły zagładę setkom bohaterskich niemieckich, rosyjskich i polskich żołnierzy na naszym terenie, w czasie I Wojny Światowej. Pozostałością tych wydarzeń są cmentarze, okopy i inne ślady, o których przypomniał autor książki. Publikacja zawiera dokładny, co do godziny, opis przebiegu działań wojennych. Ustawienie wojsk pokazują liczne mapy i zdjęcia. Wędrując po gałkowskim lesie można natrafić na ślady tej strasznej bitwy, o której nie powinniśmy nigdy zapomnieć, a żeby rozszerzyć wiedzę o niej trzeba przeczytać tę świetną książkę.

Książka w formacie B5, 75 stron

Materiały i publikacje o podobnej tematyce można znaleść także na stronach:
http://www.lodz-eksploracja.org/

„Gałkówek dobra biskupie” A.Łuczaka i M.Pakuły

Książka „Gałkówek dobra biskupie” A. Łuczaka opowiada o historii Gałkowa od powstania miejscowości, w XII wieku, do czasów współczesnych. Przez kilkaset lat nasze ziemie należały do biskupów kujawsko-pomorskich co miało olbrzymi wpływ na rozwój wsi. Książka zawiera także informacje o założeniu parafii Gałków, w roku 1636 i działalności jej proboszczów, zarówno na niwie kościelnej jak i na rzecz wsi.
Czytelnicy znajdą także spisy mieszkańców Gałkowa i Borowej począwszy od drugiej połowy XVI wieku. Książka jest bogato ilustrowana, posiada także mapy Gałkowa i okolic.
Jeśli chcecie Państwo poznać historię naszej wsi to lektura tej pozycji
jest obowiązkowa, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy rocznicę 660-lecia
lokacji wsi Gałków Duży.

„Dzieje Gałkówka w pigułce” A.Łuczak

Książka „Dzieje Gałkówka w pigułce * Gałkówek w Powstaniu 1863 roku” Andrzeja K.Łuczaka jest pierwszą pozycją poświęconą miejscowości Gałkówek. W książce znajdują się dwa krótkie teksty opisujące zdarzenia zaistniałe w Gałkówku. Pierwszy przytacza najważniejsze wydarzenia z długiej histori Gałkówka, drugi zaś przypomina o udziale wsi Gałków w Powstaniu Styczniowym. W książce znajduje się mapa miejscowości Gałków ukazująca rozmieszczenie gospodarstw chłopskich w roku 1863. Niniejsza pozycja ukazała się w dniu otwarcia Muzeum im. Leokadii Marcinia, w sto czterdziestą rocznicę bitwy, która rozpoczeła się w pobliżu kościoła pw. Świętej Trójcy – 25 września 1863r.

Książka w formacie B5, 44 strony

Print Friendly, PDF & Email