Szukaj
Archiwa

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich „Gałkowianki”
Gałków Duży
95-041 Gałkówek

przewodn.  Anna Włodarczyk
sekretarz    Maria Gabrysiak
skarbnik     Bożena Czerwiec
komisja rewizyjna:  Halina Dobrowolska, Jadwiga Skorek

Pomysł stworzenia Koła Gospodyń Wiejskich narodził się spontanicznie przy okazji organizowania uroczystości dożynkowych i wynikał z potrzeby wspólnego działania. W listopadzie 2007r. roku odbyło się zebranie założycielskie. Wybrano władze, przewodniczącą została Pani Małgorzata Pakuła. Członkinie mają prowadzić zarówno tradycyjne zajęcia dotyczące haftu i gotowania jak również gimnastyki i turystyki. W sezonie mają odbywać się wycieczki rowerowe po okolicy i autokarowe podróże do atrakcyjnych miejsc. Odbywać się będą wyjazdy do kina, teatru lub na inne ciekawe imprezy.
W naszej wsi niewątpliwie brakowało organizacji, która mogłaby łączyć mieszkańców, kreować wspólne działania i wyrażać opinie mieszkańców. Poza Dniami Gałkówka, którym dawno już brakuje świeżości, nie ma okazji do spotkania się w szerszym gronie. Sporadyczne spotkania z radnymi i władzami samorządowymi nie tworzą platformy dyskusji o problemach i potrzebach mieszkańców. Czy tę lukę wypełni KGW?

Miejmy nadzieję, że tak. Choć sama nazwa budzi pewne kontrowersje. Czy nie jest to organizacja archaiczna, nie przystająca do obecnych realiów życia? Bo kim właściwie jest gospodyni wiejska – żoną przy mężu, zajmującą się domem i dziećmi, czy może otwartą na świat, wiedzę i zaangażowaną w życie społeczne feministką. Nowoczesna kobieta łączy w sobie zarówno tradycyjną role jak również aktywnie odpowiada na wyzwania dnia dzisiejszego. I właśnie takie panie spotkamy w Kole Gospodyń Wiejskich.


Print Friendly, PDF & Email