Szukaj
Archiwa

Historia biblioteki

Pierwszą bibliotekę w Gałkowie założył, w latach 20 XX w.,  ksiądz Antoni Machnikowski. Była to oczywiście, biblioteka parafialna. Liczyła ponad 200 woluminów.
W 1938 r. Gałkowscy radni zdecydowali o utworzeniu biblioteki publicznej. Założono ją w 1939 r., w siedzibie gminy, czyli na tej samej działce, na której znajduje się obecna biblioteka. Do roku 1939 istniały w Gałkowie dwie biblioteki: publiczna i parafialna. W czasie okupacji część książek ukryła miejscowa ludność, resztę spalili Niemcy na placu gminnym.
W 1949 r. Gmina Gałkówek zakupiła 300 książek i utworzyła Bibliotekę Gminną z kilkoma punktami bibliotecznymi. Pierwszą bibliotekarką była pani Leokadia Marciniak.

W latach 50 XX wieku bibliotekę oddano w wieczysty depozyt Gminie Gałkówek.  Księgozbiór liczył wtedy 1000 woluminów. W 1953r. pracę w bibliotece podjęła pani Maria Ciechanowicz.
W 1956 r., po nowym podziale administracyjnym, zlikwidowano część punktów bibliotecznych, a ich księgozbiory trafiły do placówki macierzystej.
W 1958 r. stanowisko bibliotekarza objął pan Ryszard Rzepecki, a w 1963r. zaczęła pracę pani Irena Naporska.
W latach 1963-1969 biblioteka organizowała wiele imprez m. in.: konkursy, wieczorki autorskie, wystawy.
W 1971 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gałkowie stała się, po zmianach administracyjnych, filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.
W 1973 r. księgozbiór biblioteki przeniesiono do nowego lokalu o pow. 40 m2, w którym mieści się do chwili obecnej. W latach 70 XX wieku liczba woluminów wzrosła do 7000. W 1992 r. pracę w bibliotece podjęła pani Marlena Żukower, a w 1996 r. pani Małgorzata Pakuła, która pracuje do chwili obecnej. W 1999 r. pomieszczenia biblioteki zostały gruntownie wyremontowane, a powierzchnia użytkowa zwiększyła się do 85 m2. Lokal biblioteczny jest podzielony na:wypożyczalnię dla dorosłych (40 m2), wypożyczalnię dla dzieci oraz czytelnię  (25 m2),  z 6 miejscami dla czytelników.
Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem wsie: Gałków Duży, Gałków Mały, Gałkówek Parcelę, Borową, Zieloną Górę.
Od 2006 r. biblioteka posiada komputery, z dostępem do internetu: 2 – dla czytelników i 1- do użytku wewnętrznego.
Od 2004 r. biblioteka kupuje nowości wydawnicze dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury. Dzięki sponsorowi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym, biblioteka posiada  także ksero.
Biblioteka w Gałkowie Dużym współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na terenie naszej miejscowości, a także z gałkowskimi radnymi i sołtysami.  Corocznie bierze udział w   przygotowaniach Dni Gałkówka, poprzez organizowanie konkursów i wystaw: w 2002 r. wystawa pt. „Gałków na starej fotografii”, w  2005 konkurs na  Ekslibris,  oraz quiz na temat działalności placówki,   w 2007r. konkurs pt. „Gałkówek w obiektywie”, a w 2008 r.  konkurs na wiersz o Gałkowie. W 2008r. Biblioteka była współorganizatorem uroczystości jakie odbyły się w związku z 660- leciem lokacji wsi Gałków  Duży, a także była zaangażowana w prace przy  wydaniu  tomiku wierszy o Gałkowie pt. „Gałkówek w poezji”.
Przynajmniej raz do roku biblioteka organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, między innymi z:  Andrzejem Łuczakiem- autorem książki o Gałkowie i bibliofilem, z Zofią Kladzińską- autorką książki o Koluszkach, z Mariuszem Kompą- artystą plastykiem,  z Ireną Leonkiewicz- członkiem Związku Sybiraków.

Biblioteka od wielu lat miała  bardzo trudne warunki lokalowe: temperatura zimą nie przekraczła + 10C. Potrzebny był gruntowny remont placówki. 12 sierpnia 2009r. Urząd Marszałkowski w Łodzi  zatwierdził listę operacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z beneficjentów tego Programu została gmina Koluszki, która złożyła wniosek dotyczący remontu budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym. Całkowity koszt operacji to kwota  539 701 zł., koszty kwalifikowane to 442 377zł., wnioskowana kwota pomocy (w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi”) to 331 783 zł., wkład własny gminy wynosił 25%  kosztów. Został  ogłoszony przetarg na wykonanie prac remontowych.  Termin ich zakończenia to 31 sierpnia 2010 r. Budynek biblioteki został odnowiony od podłogi po dach. W zakres prac wchodziło :
a) wykonanie robót budowlanych polegających na: balowaniu zniszczonych końcówek belek stropowych, wymianie  podłóg , wymianie stolarki okiennej  i drzwiowej, wykonaniu robót wykończeniowych, dociepleniu ścian zewnętrznych,
b) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
c) wykonanie przyłącza sieci cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynku wraz  z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
d) wykonanie wewnętrznych   instalacji elektrycznych,
e) wykonanie  przyłącza  wodociągowego
f) wykonanie innych drobnych prac.
W czasie remontu księgozbiór biblioteki został umieszczony w budynku OSP Gałków i tam placówka  funkcjonowała, aż do końca sierpnia 2010r

Biblioteka w Gałkowie ma wspaniałych przyjaciół. Jeden, to Pan Tadeusz Stawiak –  Gałkowski radny kilku kadencji, który zawsze interesował się sprawami biblioteki w Gałkowie. Często lobbował w gminie na rzecz naszej biblioteki.
Wielokrotnie pracował też fizycznie, remontując i naprawiając to co uległo uszkodzeniu.
Drugim, był dr Andrzej Krzysztof Łuczak, bibliofil, który również był zaangażowany w działania na rzecz naszej placówki. Wygłaszał pasjonujące prelekcje o starodrukach, których był kolekcjonerem. To wówczas Gałkowscy czytelnicy mogli wziąć do ręki I wydanie Biblii Wujka, z połowy XVI w., które normalnie można obejrzeć tylko przez szybę. Przekazał w darze, dla naszej placówki wiele cennych książek.  Lobbował zawsze, na rzecz Gałkowskiej filii.
Pomoc i zaangażowanie obu Panów było nieocenione. Niestety, nie dane im było doczekać remontu biblioteki.

Print Friendly, PDF & Email