Szukaj
Archiwa

2011

Wydarzenia w gałkowskiej bibliotece w 2011 r.

Spotkanie w bibliotece

30 września 2011 r. odbyło się w gałkowskiej bibliotece spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem T. Witczakiem, który przedstawił swoją nową publikację pt. „Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich”  i opowiedział o kilku koneksjach gałkowsko-tomaszowskich.
Nasz gość jest filologiem klasycznym i językoznawcą. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem 340 publikacji. Jednocześnie jest redaktorem 2 czasopism: językoznawczego  i mykenologicznego. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Z tym miastem związany jest od dzieciństwa i dlatego właśnie powstała ostatnia książka.
Na spotkanie przyszło 25 osób, które z zainteresowaniem wysłuchały 2 godzinnej prelekcji o tomaszowskich Żydach, którzy stanowili 1/3 mieszkańców tego miasta i znacząco wpłynęli na jego rozwój. Jednym z nich był dr Seweryn  Sterling znany lekarz. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o życiu Stefanii Tuwimowej (z domu Marchewa), również tomaszowianki.

W części drugiej dowiedzieliśmy się o ludziach, których losy związane były z Gałkowem i Tomaszowem, a przede wszystkim oproboszczach naszej parafii: Antonim Machnikowskim, Józefie Kacprzaku, Janie Ostrowskim i Bolesławie Kopytku, a także o Leopoldzie Bałabanie – urodzonym w Gałkowie, a później mieszkającym w Tomaszowie  Maz. uczestniku powstania styczniowego.

Spotkanie zakończyło się pytaniami od słuchaczy, którzy brawami podziękowali K.T. Witczakowi za niezwykle ciekawą prelekcję.

 

 

Spotkanie w bibliotece

Filia biblioteczna w Gałkowie Dużym zaprasza na spotkanie z pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Krzysztofem T. Witczakiem, które odbędzie się w piątek- 30.09.2011 r., o godz. 1700.  Prelekcja jest zatytułowana „O kilku koneksjach gałkowsko-tomaszowskich” i będzie połączona z prezentacją najnowszej książki  prof. K.T. Witczaka.
Wstęp wolny.

 

 


4 września, podczas obchodów 100-lecia OSP Gałków Duży odbyła się promocja książki pt. „1911-2011 100-lecie OSP Gałków Duży” autorstwa M. Pakuły. Większość informacji zawartych w tej publikacji pochodziła z materiałów zebranych przez filię biblioteczną w ostatnim roku.

 

 Nowy sprzęt

W maju filia biblioteczna w Gałkowie wzbogaciła się o nowy komputer zakupiony z pieniędzy pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Gałków Duży, na 2011 r.  Kolejnym nabytkiem jest fax, który placówka otrzymała w darze, od Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym.

Print Friendly, PDF & Email