Szukaj
Archiwa

2010

Uroczystości w parafii Gałków w 2010 r.

Szopka Bożonarodzeniowa


 

 

 

 

 

 

 

 

Dożynki parafialne

W niedzielę, 5 września 2010 r. w kościele św. Trójcy w Gałkowie Dużym odbyły się dożynki parafialne, których gospodarzem było sołectwo Gałków Mały Wschód.  Jak zwykle rolnicy przynieśli do kościoła piękne wieńce i kosze z owocami. W czasie uroczystej mszy świętej dziękowano za dobre plony. Po mszy zespół śpiewaczy „Gałkowianki” wykonał wiązankę piosenek dożynkowych, a wychodzących z kościoła częstowano chlebem i miodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytacja ks. biskupa Adama Lepy

W dniu 29 siepnia 2010 r. odbyła się się wizytacja ks. biskupa Adama Lepy w naszej parafii.
Po mszy św. ks. biskup poświęcił nowy parking, ogrodzenie oraz nową kapliczkę-grotę z Matką Boską Fatimską, usytuowaną przy kościele. Podczas wizytacji duszpasterskiej odbyło się bierzmowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie księdza Albina Żaby

22 sierpnia 2010 r. Gałkowscy parafianie ze łzami w oczach żegnali, odchodzącego na Radogoszcz, księdza wikarego Albina Żabę.

Był z nami 4 lata. Wniósł wiele ożywienia i ciekawych inicjatyw w życie naszej wspólnoty. Duchowo wspierał i rozwinął działalność Koła Inteligencji Katolickiej, kółek różańcowych, ministrantów.Dziękowano Mu za uśmiech, dobrą radę, życzliwość, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie nam Słowa Bożego i sprawowanie świętych sakramentów. Jego gorliwość i energia z jaką oddawał się tej wspólnocie zasługuje na wdzięczną pamięć w naszych sercach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa kapliczka

W dniu 15 sierpnia 2010r. we wsi Borowa przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Borowieckiej w lasku brzozowym została została poświęcona nowa kapliczka ufundowana przez p. Borowieckiego, na okoliczność nawiedzenia naszej parafii przez kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W dniach 8 – 9 sierpnia 2010 Parafię nawiedziła kopia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz przybył do Gałkowa z Kaletnika w przystosowanym specjalnie do tego celu pojeździe – samochodzie kaplicy, któremu towarzyszyły: samochód policyjny i wozy strażackie z OSP Borowa i OSP Gałków Duży. Na trasie przejazdu kawalkady zostały udekorowane pięknie nie tylko posesje, ale też droga. Gałkowianie ozdobili swoje domy i ulice polskimi flagami, symbolami religijnymi, papieskimi i maryjnymi, a także wizerunkami Matki Bożej, dając świadectwo swojej wiary. Samo nawiedzenie Obrazu poprzedziły Rekolekcje św. (5-7 sierpnia) oraz spowiedź (7 sierpnia), która miała na celu przygotowanie wiernych do tego, tak ważnego, wydarzenia religijnego. Uroczystą mszę św. sprawował arcybiskup Władysław Ziółek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Print Friendly, PDF & Email