Szukaj
Archiwa

2014

Aktualności OSP Gałków w 2014 r.

 

Poświęcenie nowego pojazdu gaśniczego

IMG_2228Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym została wyposażona w nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy. Samochód wykonany na bazie podwozia IVECO DAILY przewozi  6-osobową załogę. W niedzielę 9 IMG_2243listopada 2014 r., od godz. 9:00  można go było oglądać na placu przed kościołem pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym. Po Mszy Świętej odprawianej o godzinie 11.30 odbyło się uroczyste poświęcenie otrzymanego pojazdu. Aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik Sławomir Ochocki – kapelan gminny strażaków. Na uroczystość poświęcenia przybyli: Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat i przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Sokołowski
W II dekadzie listopada, po szkoleniu z zakresu obsługi wszystkich elementów wyposażenia pojazdu, samochód zostanie wprowadzony w system zabezpieczenia Gminy Koluszki i Powiatu Łódzkiego – Wschodniego.

IMG_2231

IMG_2232

 

 

 

 

 

IMG_2233

IMG_2236

 

 

 

 

 

IMG_2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy samochód dla OSP Gałków Duży

Niebawem Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym zostanie wyposażona w nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Zastąpi on stary, wysłużony pojazd zbudowany w 1985 roku na podwoziu Stara 200. Przez 29 lat stary pojazd dobrze służył gałkowskim strażakom, którzy korzystali z niego w wielu akcjach m.in. podczas gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Pojazd jest jednak w stanie, w którym naprawa generalna jest ekonomicznie nieuzasadniona i zachodzi konieczność jego wymiany. Nowyimages samochód zbudowany przez firmę „SZCZEŚNIAK” z Bielska – Białej powstaje dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Gminy Koluszki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Oprócz wyposażenia związanego z prowadzeniem akcji gaśniczej, samochód posiadać będzie sprzęt do działań z zakresu ratownictwa technicznego i ograniczania stref skażeń ( ratownictwo ekologiczne ). Inne wyposażenie to sprzęt do oznakowania i oświetlenia terenu akcji, sprzęt ochrony dróg oddechowych strażaków, pompy, piły spalinowe, sprzęt łączności. Samochód wykonany na bazie podwozia IVECO DAILY przewozić będzie 6-cio osobową załogę. Po szkoleniu z zakresu obsługi wszystkich elementów wyposażenia pojazdu  w II dekadzie listopada , samochód zostanie wprowadzony w system zabezpieczenia Gminy Koluszki i Powiatu Łódzkiego – Wschodniego.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

29 czerwca, przy pięknej, letniej pogodzie odbyły się na stadionie Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których brała udział także drużyna naszej OSP.  Po świetnym występie w konkurencji- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m., w której nasza drużyna zajęła II miejsce kolejnym etapem zmagań było ćwiczenie bojowe. Tu OSP Gałków miał pewne problemy, które spowodowały, że po podliczeniu punktów strażacy z Gałkowa zajęli IV miejsce.

 

Artykuł w „Strażaku”

W ogólnopolskim miesięczniku „Strażak” ukazał się obszerny artykuł na temat gałkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej pt. „Internet połączył OSP”. Zachęcamy do przeczytania.

Artykuł str.1

Artykuł str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 marca 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym, na które zostali zaproszeni: burmistrz Koluszek – W. Chałat, wiceburmistrz – K. Lewandowska, przewodniczący Rady Miejskiej – S. Sokołowski, doradca burmistrza d/s inwestycji – M. Karwowski, skarbnik gminy – B. Kubicz, inspektor d/s ochrony ppoż. – S. Amrozik i zastępca komendanta powiatowego PSP w Koluszkach – st.kpt. – Marcin Rzesiewski. Zebranie poprowadził prezes OSP – Piotr Pakuła.
W ubiegłym roku gałkowska jednostka wyjeżdżała 32 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych, z tego wielokrotnie podczas czerwcowych nawałnic.
Wzbogaciła się w sprzęt pożarniczy zakupiony zarówno z funduszu gminnego, jak i z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
We wrześniu delegacja gałkowskich strażaków uczestniczyła w jubileuszu 100-lecia zaprzyjaźnionej jednostki z Wremen (Dolna Saksonia).
W ubiegłym roku przeprowadzono wiele prac porządkowo-remontowych na terenie strażnicy.
Członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy.
Głównym zadaniem na rok bieżący jest zakup nowego samochodu pożarniczego.
W trakcie zebrania specjalne podziękowanie otrzymał dh Piotr Borowiecki, który spiesząc do akcji gaśniczej w styczniu 2013 r., sam uległ wypadkowi
Zaproszeni goście podziękowali strażakom za zaangażowanie.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email