Szukaj
Archiwa

2011

Aktualności OSP Gałków w 2011 r.

Artykuł

W grudniu 2011 r. Erwin Scherfer z partnerskiej jednostki FF Wremen napisał artykuł o współpracy OSP Gałków Duży i FF Wremen w 2011 r., który ukazał się w gazecie „Rundschau Land Wursten”. Aby go przeczytać kliknij tutaj retrospekcja-2011  ( tłumaczenie na j. polski – R. Pakuła).


Poradnik bezpiecznych zachowań

15.09.2011r. w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym odbyło się spotkanie pod hasłem „Poradnik bezpiecznych zachowań”. Spotkaniezostało zorganizowane przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gałkowie Dużym. Pogadankę przeprowadził członek Gałkowskiej OSP dh Radosław Pakuła, będący jednocześnie studentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dzieci z klas 1-3 oraz z klas 4-6 zostały zapoznane z bezpiecznymi zachowaniami w domu oraz w szkole.Dzieci dowiedziały się m.in.:

-jak mają postępować gdy zostaną zaskoczone przez pożar(zarówno w przypadku gdy mogą uciec z budynku jak również gdy ogień odetnie im drogę ucieczki),

-jak mają postępować w przypadku różnych niebezpiecznych sytuacji,

-co zrobić gdy zauważą ogień m.in. w szkole

-by nie bawić się ogniem otwartym (zapalniczki, zapałki itp.),

-poznały numery alarmowe służb ratowniczych oraz jak ma wyglądać zgłoszenie.

Zostały również poinformowane o szkodliwości wypalania traw oraz niebezpieczeństwach związanych z prądem elektrycznym.

Młodzież uczęszczająca do klas 1-3 gimnazjum została ponadto zapoznana z zawodem strażaka oraz z funkcjonowaniem i działalnością straży pożarnej na terenie RP.

Młodzież zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum uczestniczyła bardzo aktywnie w pogadance. Zadawała mnóstwo pytań i była bardzo dociekliwa.

W kolejnej części dh Pakuła przedstawił młodzieży gimnazjalnej działalność i funkcjonowanie OSP w Gałkowie Dużym. Wiąże się to z tym, iż Gałkowska OSP rozpoczęła nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszystkie osoby, które chciałyby się zapisać do MDP mogą uzyskać informacje w Bibliotece w Gałkowie Dużym oraz podczas spotkania 17.09.2011 w Gałkowskiej OSP.

 

 

 

Przyjaciele z Wremen

Na swój wielki Jubileusz Gałkowscy strażacy zaprosili jednostki OSP z sąsiednich wsi i te, z którymi łączy ich przyjaźń i współpraca. Wśród nich także kolegów z Freiwillige Feuerwehr (OSP) Wremen ( z Dolnej Saksonii, Niemcy). Pierwsze spotkanie miało miejsce  w 2009 r., a rok później, po wizycie  przedstawicieli zarządu straży z Wremen w Gałkowie Dużym , stała się faktem.
Kilka miesięcy temu delegacja naszych strażaków pojechała do  Niemiec, aby zaprosić kolegów  z FF Wremen na swój jubileusz.
Do Gałkowa przybyło 5 strażaków:  Ralph Lilkendey, Erwin Scherfer, Maik Schöning i Andreas Fenrich , pod wodzą prezesa Volkera Hahmanna. W dniu uroczystego Jubileuszu przybyli na zbiórkę trochę wcześniej, aby przywitać się z kolegami z Gałkowa i obejrzeć zmiany jakie zaszły w strażnicy, w ciągu minionego roku. Ich samochód – VW Bus T5 został ustawiony na placu, stając się szybko jedną z atrakcji.

Od chwili rozpoczęcia uroczystości nasi zagraniczni goście wzbudzali  życzliwe zainteresowanie, choćby dlatego że wyróżniali się swoimi mundurami. Dzielnie radzili sobie ze wszystkimi  komendami wydawanymi  przecież po polsku. W trakcie uroczystości 2 członków delegacji : Volker Hahmann i Erwin Scherfer zostało odznaczonych Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, za olbrzymie zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy polskimi i niemieckimi strażakami.
Później głos zabrał prezes Volker Hahmann, który podziękował za zaproszenie na tę uroczystość i przekazał na ręce dha Piotra Pakuły prezenty dla OSP: flagę gminy Wremen oraz koło sterowe, na którym umieszczono pamiątkową inskrypcję. Gość wyjaśnił, że ich miejscowość leży nad Morzem Północnym, a mieszkańcy to w większości rybacy, i dlatego właśnie taki prezent najbardziej charakteryzuje ich okolicę.
Po części oficjalnej nasi goście dobrze się bawili pośród strażackiej braci i wkrótce nawet bariera językowa nie stanowiła problemu.
Następnego dnia zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, gdzie spotkali się z burmistrzem Waldemarem Chałatem i wiceburmistrzem Wiktorem Nogalskim.
Później zwiedzili Muzeum im. L. Marciniak w Gałkowie Dużym, a resztę dnia spędzili w Łodzi zwiedzając ul. Piotrkowską i Manufakturę. Wieczorem, w czasie kolacji, pożegnali się z przyjaciółmi z OSP Gałków, zapraszając ich na swoje 100-lecie w 2013 r.

 

100-lecie OSP Gałków Duży

4 września 2011 r. w Gałkowie Dużym odbyła się wspaniała uroczystość –Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy przygotowywali się do tego święta przez wiele miesięcy  i włożyli wiele pracy, by ich stara strażnica była gotowa na przyjęcie gości. Tego dnia wszystko lśniło w promieniach słońca.
Uroczystość rozpoczęła się, o godz. 12 30, na placu Straży, zbiórką pododdziałów, które dowódca uroczystości –Radosław Pakuła poprowadził do kościoła. Tam mszę św.  poprowadzili księża: młodszy brygadier Henryk Betlej – kapelan wojewódzki strażaków i Sławomir Ochocki – kapelan gminny strażaków.W czasie mszy został poświęcony nowy sztandar straży będący repliką sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Gałkowa w 1913 r. Po mszy poczty sztandarowe, delegacje strażaków i zaproszeni goście przeszli do siedziby OSP i tam rozpoczęto część drugą uroczystości. Dowódca uroczystości złożył druhowi Tadeuszowi Cisowskiemu  meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie poczet flagowy dokonał podniesienia flagi państwowej, po czym zabrał głos prezes OSP Gałków Duży – Piotr Pakuła, który powitał zaproszonych gości:
– dha Tadeusza Cisowskiego -wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
– dha Stanisława Bednarczyka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
– starszego brygadiera Zbigniewa Grzelaka przedstawiciela Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego
– młodszego brygadiera Marka Dudę – Komendanta Powiatowego PSP powiatu łódzkiego-wschodniego
– starszego brygadiera Andrzeja Wyciszkiewicza – Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
– starszego kapitana Grzegorza Janowskiego – zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
-młodszego brygadiera Henryka Betleja – kapelana wojewódzkiego strażaków
-księdza kanonika Sławomira Ochockiego – kapelana gminnego strażaków
-Waldemara Chałata – burmistrza Koluszek
-Wiktora Nogalskiego – wiceburmistrza Koluszek
-Sławomira Sokołowskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach
-radnych Rady Miejskiej w Koluszkach
– pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach
-Małgorzatę Niewiadomską-Cudak -radną Rady Miejskiej w Łodzi
-Krzysztofa Makowskiego
– delegacje z 10 OSP, w tym także z FF Wremen (Dolna Saksonia – Niemcy)
oraz wielu innych, znamienitych gości, sponsorów i mieszkańców Gałkowa.

Następnie przedstawił w zarysie 100-letnią historię OSP Gałków Duży, po czym nastąpiło wręczenie mu, przez Pawła Skwarkę – przedstawiciela społecznego komitetu, repliki sztandaru z 1913 r., a on przekazał sztandar jednostce. Sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom.
Najważniejsze  wyróżnienie spotkało prezesa OSP Gałków Duży – Piotra Pakułę, który otrzymał  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Druhowie:  Sławomir Głażewski , Mirosław Nyk , Michał Bankowski  i Paweł Chądzyński  otrzymali po raz drugi Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Druhowie: Ryszard Malinowski, Leszek Bankowski, Czesław Stępowski, Sławomir Ławski i Jan Ławski otrzymali Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano druhowi Konradowi Bankowskiemu, a brązowy otrzymali: Dominik Stępowski, Radosław Świątek oraz Volker Hahmann i Erwin Scherfer z partnerskiej straży z Wremen  i Małgorzata Pakuła – bibliotekarka z Gałkowa.
Odznaką Strażaka Wzorowego wyróżniono druhów:  Radosława Pakułę, Krzysztofa  Borowieckiego, Łukasza  Kowalskiego, Bartłomieja  Kuczewskiego, Piotra Ofmana i  Sławomira Kępę, a Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyznano: Piotrowi Borowieckiemu, Rafałowi Śródkowskiemu, Michałowi Malinowskiemu i Damianowi  Bernacińskiemu.
Nadano także Odznaki za Wysługę Lat druhom:
Czesławowi Suligorskiemu za 65 lat służby w OSP, Mirosławowi Nykowi  za 50 lat, Marianowi Grzegorkowi za 45 lat, Michałowi Bankowskiemu i Tadeuszowi Ciszkowi za 35 lat, Piotrowi Pakule i Pawłowi Chądzyńskiemu za 30 lat, a także Sławomirowi Głażewskiemu, Mariuszowi Grzegorkowi, Jerzemu Głażewskiemu, Janowi Ławskiemu i Janowi Kupiszowi za 20 lat.
W imieniu odznaczonych głos zabrał Ryszard Malinowski, dziękując za otrzymane wyróżnienia.
Potem nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku OSP, którego dokonali radni z Gałkowa: Mirosław Supera, Zbigniew Lech i Krzysztof Kubasiewicz, a  księża kapelani poświęcili ją.
Prezes OSP wręczył okolicznościowe pamiątki zaproszonym gościom, a później odczytał akty przekazania sprzętu jednostce OSP.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, które maszerowały w takt melodii granych przez wspaniałą orkiestrę z OSP Spycimierz. Po powrocie z defilady muzycy dali popis swoich umiejętności na placu straży.

Po zakończeniu części oficjalnej,  na placu można było obejrzeć pokaz umiejętności grupy poszukiwawczo-ratowniczej z PSP z Łodzi. Grupa ta składa się ze strażaków i psów, które są wyszkolone do poszukiwania ludzi zasypanych pod gruzami domów. Wielokrotnie uczestniczyli  w ratowaniu ludzi w czasie wielkich trzęsień ziemi, w różnych częściach świata. W Gałkowie psy pokazały swoje umiejętności szukając dzieci. Psy są tak przyjacielskie, że każdy chciał je pogłaskać, zwłaszcza dzieci.

Później nastąpiła prezentacja 32 m. podnośnika firmy Finnservis , a swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego zaprezentowali druhowie: Radosław Pakuła i Zbigniew Tomala, wspinając się po linach na wysokość 20 m. i zjeżdżając z nich w dół. Potem przez kilka godzin chętni mogli w koszu wjeżdżać do góry i podziwiać panoramę Gałkowa z dużej wysokości.
Bardzo wielu mieszkańców Gałkowa i gości, odwiedziło tego dnia siedzibę OSP Gałków. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tej uroczystości, wykon. przez A. Potańskiego

http://www.galeria.galkowek.com/100lecie_OSP

oraz zdjęć ze strony Koluszek http://www.koluszki.pl/art/1906/galeria_-_100_lat_osp_-_galkow_duzy

Wielki Jubileusz

4 września 2011 r. o godz. 1230 zbiórką przed strażnicą rozpocznie się wielki Jubileusz 100-lecia OSP Gałków Duży. O godz. 1300 w naszym kościele odbędzie się uroczysta msza św. koncelebrowana przez kapelana wojewódzkiego strażaków młodszego brygadiera księdza Henryka Betleja i kapelana gminnego -księdza Sławomira Ochockiego. Po mszy, dalsza część uroczystości będzie się odbywała na placu przed strażnicą. Zostanie przekazany naszej jednostce nowy sztandar, będący repliką sztandaru z 1913 r., najlepsi strażacy otrzymają odznaczenia,  nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Po części oficjalnej odbędą się pokazy sprzętu strażackiego oraz grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami. Będzie też można posłuchać występów świetnej orkiestry strażackiej ze Spycimierza

Strażnica jak nowa

W ostatnich tygodniach prawie codziennie można było zauważyć członków OSP Gałków, krzątających się przy swojej strażnicy. To dlatego, że wkrótce odbędzie się wspaniały Jubileusz 100-lecia naszej jednostki. Strażacy wykonali stosowny napis na elewacji zewnętrznej budynku, a także zamocowali na wieży, po kilkudziesięciu latach nieobecności,  figurę „gołębia pokoju” – symbolu pokoju między narodami, używanego przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, zaprojektowanego przez Pabla Picasso. Inicjatorem i wykonawcą naszego gołąbka jest strażak – Mirosław Nyk.

 

 

 

30-lecie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP (FF) Wremen

W dn. 01-03 lipca 2011 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Wremen świętowała swój jubileusz 30-lecia. Obecnie drużynę prowadzi Mario Roerig, a poprzednio – Peter Klatt. Więcej –  tutaj

 

 

 

 

Akcja ratownicza we Wremen

27.06.2011 r. około godz. 600 koledzy z FF Wremen otrzymali wezwanie do wypadku, który zdarzył się na drodze powiatowej. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem,  zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, i ponownie znalazł się na drodze. Lekko rannego kierowcę wydobyto z pojazdu  przy użyciu sprzętu hydraulicznego.

Zdjęcie i informacja- Erwin Scherfer.

 

 

 

Wystawa w muzeum

19.06. 2011 r. w Muzeum im. L. Marciniak w Gałkowie Dużym została otwarta wystawa poświęcona 100-leciu OSP Gałków Duży. Zaprezentowano na niej zdjęcia strażaków począwszy od 1911 r., poprzez lata powojenne, aż do dnia dzisiejszego. Oglądający mogli zobaczyć prezesów naszej straży, ważne wydarzenia: poświęcenia samochodów gaśniczych, spotkania z władzami  oraz zdobyte przez druhów nagrody, medale, dyplomy.  Oprócz fotografii, muzeum zaprezentowało także stary sprzęt strażacki: drewnianą sikawkę, gaśnicę niemiecką, hełmy strażackie, pochodnie, bosaki,… jaki i najnowszy – firmy Holmatro oraz wyjściowy i bojowy mundur strażacki.
Wystawie towarzyszył pokaz ratownictwa medycznego zaprezentowany przez strażaków z OSP Gałków: Leszka Bankowskiego i Zbigniewa Tomalę. Widzów uczono, na fantomie,  wykonywania masażu serca, sztucznego oddychania i unieruchomiania rannego na noszach typu „deska”. Pokazano także wyposażenie torby medycznej –PSP R1- znajdującej się w samochodach strażackich. Można było także obejrzeć wnętrze pojazdu gaśniczego i zrobić sobie zdjęcie w ubraniu strażackim. Bardzo wiele osób z zainteresowaniem uczestniczyło w tym, profesjonalnie prowadzonym pokazie. Impreza została przygotowana przez Małgorzatę Pakułę, Andrzeja Potańskiego, Dominika Trojaka i Piotra Pakułę. Część eksponatów na wystawę, muzeum wypożyczyło, od Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.

Tego samego dnia, co otwarcie wystawy, odbyły się w Koluszkach, gminne zawody sportowo-pożarnicze, na których nasza ekipa zajęła 4 miejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawy artykuł

W gazecie Nordsee Zeitung – obejmującej swoim zasięgiem powiat Cuxhaven, ukazała się wiadomość na temat wizyty strażaków z OSP Gałków we Wremen. Aby ją przeczytać kliknij na słowo artykuł

 

Sprawdzenie gotowości bojowej

16 czerwca 2011 r. o godz 9 18 miało miejsce sprawdzenie gotowości bojowej OSP Gałków Duży. Zastęp z PSP Koluszki (wraz z oficerem operacyjnym) po podjechaniu pod strażnicę  załączył syrenę. Następnie wykonano pomiar czasu w jakim strażacy z Gałkowa odpowiedzą na wezwanie zbierając się pod strażnicą i ilu ich przybędzie. Na alarm przyjechało 9 strażaków z OSP Gałków. Jest to bardzo dobry wynik zważywszy na czas w jakim wykonywana była kontrola.
Następnie koledzy z Koluszek sprawdzili znajomość rozmieszczenia sprzętu na samochodach przez ochotników i zarządzili ćwiczenia. Celem owych ćwiczeń było ugaszenie palącego się dachu stażnicy OSP.
Na koniec wystawiono ocenę ( w skali 1-6). Z dumą możemy powiedzieć,  że nasi strażacy otrzymali najwyższą z możliwych czyli 6.
Tak dalej trzymać!!!
zdj. inf.  kpt. Żbik

Wystawa w Muzeum im. L. Marciniak 19.06 – 05.09.2011

Muzeum im. Leokadii Marciniak zaprasza, od 19.06 -Dni Gałkówka, do 05.09,  na wystawę z okazji 100-lecia OSP Gałków Duży.W niedzielę – 19.06 – uroczyste otwarcie odbędzie o godz. 1300 .  Oprócz wystawy będzie można obejrzeć także pokaz ratownictwa medycznego prowadzonego przez strażaków z OSP Gałków. Dla dzieci atrakcją będzie możliwość ubrania się w strój strażaka-ratownika i poznanie wnętrza samochodu gaśniczego.

 

 

Przyjacielska wizyta (03.06 – 06.06)

W bieżącym roku OSP Gałków Duży świętuje 100-lecie istnienia. Obchody tego jubileuszu odbędą się 4 września. Polska tradycja nakazuje, aby najznamienitszych gości zapraszać na uroczystości osobiście, dlatego delegacja naszych strażaków udała się w podróż do Wremen w  Dolnej Saksonii (Niemcy) z zaproszeniem dla druhów z tamtejszej OSP -Freiwillige Feuerwehr (FF). W 2009 r. obie straże nawiązały pierwsze kontakty, a w ubiegłym roku OSP Gałków gościła oficjalną delegację strażaków z Wremen.  Obecnie – 03.06.2011 r. do Niemiec pojechał: prezes OSP – Piotr Pakuła, sekretarz – Ryszard Malinowski, gospodarz – Michał Bankowski i członek wspierający – Małgorzata Pakuła.
Wremen to piękne uzdrowisko nad Morzem Północnym, liczące około 2 000 stałych mieszkańców i mnóstwo turystów. Ich wszystkich i naszą delegację zaskoczył widok wielkiej, polskiej flagi zamocowanej na maszcie przed tamtejszą strażnicą, specjalnie na powitanie Polaków. To bardzo miły gest.
Po przyjeździe Gałkowianie obejrzeli port i centrum Wremen, a wieczorem zostali zaproszeni na pyszną kolację do restauracji.
Następnego dnia po śniadaniu, nasi strażacy w mundurach udali się wraz z prezesem FF Wremen – Volkerem Hachmannem i administratorem strony – Erwinem Scherferem na zawody Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych powiatu Cuxhaven,  rozgrywane w Bülkau. Zaskoczeniem dla Polaków było to, że w zawodach brało udział ponad 80 drużyn (każda licząca 9 osób), co pokazuje jak dużo młodych Niemców interesuje się strażą. Nasza delegacja została serdecznie powitana przez  powiatowego szefa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- Thorstena Ohlanda.
Po południu Gałkowianie uczestniczyli w Święcie Kraba -dorocznej imprezie organizowanej we Wremen, w czasie której odbywały się występy lokalnych artystów, sprzedaż krabów (skorupiaków żyjących w Morzu Północnym), a także konkursy i inne atrakcje. Następnie zwiedzili lokalne Muzeum Rybołówstwa, gdzie zapoznali się z różnymi sposobami połowu krabów i z historią Wremen.

Wieczorem odbyło się spotkanie naszej delegacji ze strażakami  z FF Wremen, w którym uczestniczył także szef  ochrony przeciwpożarowej landu Dolna Saksonia -Hansi Graulich. Wszystkich powitał prezes FF Wremen  – Volker Hachmann. Później zabrał głos Piotr Pakuła, który przekazał zaproszenie dla przyjaciół z Wremen, na uroczystość 100-lecia,  następnie Hansi  Graulich serdecznie powitał  naszą delegację w imieniu  ministra spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii.  Zwrócił także uwagę na fakt, że strażaków ochotników z Polski i Niemiec łączy podobna struktura i wspólne interesy w UE, dlatego wzajemne poznanie się i współpraca, taka jak nasza, jest bardzo potrzebna. Nasza delegacja otrzymała od niego, na pamiątkę spotkania, ozdobną paterą, a od władz FF Wremen pamiątkowe znaczki.

Później był wspaniały poczęstunek przygotowany przez Petera Klatta i serdeczne rozmowy. Czuliśmy się tam wspaniale. W niedzielę – 05.06 pojechaliśmy do Spieka -Neufeld, gdzie, dzięki Andreasowi Fenrichowi, obejrzeliśmy zakład, w którym mechanicznie  oczyszcza się kraby z pancerzy, a następnie w Midlum zwiedziliśmy pięknie odrestaurowany wiatrak z XIX w. Po południu czekała nas kolejna niespodzianka. Najpierw wspólne zdjęcie przy latarni morskiej, a potem 3- godzinny rejs kutrem z Wremen do Bremerhaven, gdzie zobaczyliśmy wielki port i panoramę miasta. Właściciel kutra – Gert Holst przywitał nas po polsku, a na kutrze wisiała biało-czerwona flaga. W czasie rejsu był także pyszny poczęstunek. Wieczorem kilkanaście osób: członków FF Wremen i OSP Gałków spotkało się na grillu u wiceprezesa FF Wremen  -Hanke Pakuscha. W tym czasie polska flaga dumnie wisiała przed jego domem. Atmosfera na tym spotkaniu była przyjacielska, a nastroje tak wspaniałe, że trudno było się żegnać. Dobrze, że spotkamy się z naszymi przyjaciółmi już niedługo -we wrześniu.
Czas spędzony we Wremen pozostanie na zawsze w naszej pamięci, a mili ludzie, których poznaliśmy, w naszych sercach. Bardzo dziękujemy!!! Vielen Dank!!!
Więcej informacji na stronie FF Wremen: http://www.feuerwehr-wremen.de/Aktuelles_Layer.html

Zdjęcia wyk.:  M. Pakuła, G. Strohauer,  B. Ulich i R. Malinowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd Gminny ZOSP RP

28 maja 2011 r. w gałkowskiej strażnicy odbył się VII Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP). Takie zjazdy odbywają się raz na 5 lat i pozwalają na podsumowanie mijającej kadencji. Gośćmi zjazdu byli: burmistrz Koluszek – W. Chałat, przewodniczący Rady Miejskiej – S. Sokołowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh S. Bednarczyk, radny Rady Miejskiej – W. Wójciak, Komendant Powiatowy PSP –  mł. bryg. M. Duda.
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi,wybrano nowy, 17-osobowy Zarząd Miejsko-Gminny, z 8-osobowym prezydium, w skład którego wchodzą: Z. Łaszczyk -prezes, P. Pakuła -Komendant Gminny, L. Dziedzic (OSP Wierzchy) – wiceprezes, B. Gula (OSP Borowa) – wiceprezes, B. Szulc (OSP Będzelin) – sekretarz, E. Marczyk  – skarbnik, W. Chałat – członek prezydium, K. Kaczorowski (OSP Koluszki) -członek prezydium.

Wybrano także 3-osobową komisję rewizyjną, w skład której weszli: W. Wojtaszek (OSP Koluszki), L. Janowski (OSP Wierzchy), Konrad Bankowski (OSP Gałków).
Członkami Zarządu Powiatowego zostali wybrani: Z. Łaszczyk i P. Pakuła. Wybrano również 2 delegatów na Zjazd Powiatowy: J. Zrobka (OSP Będzelin) i W. Wojtaszka (OSP Koluszki).
Zjazd przyjął uchwałę programową określającą zamierzenia na najbliższe 5 lat.
Organizatorzy Zjazdu serdecznie dziękują druhom: M. Bankowskiemu i Cz. Stępowskiemu za wspaniałe przygotowanie sali, na obrady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strażackie święto

Jak co roku, na początku maja, strażacy w całym kraju obchodzą swoje święto  – św. Floriana.  W Gałkowie uroczyste obchody odbyły się w niedzielę -8 maja. Strażacy z OSP Gałków, OSP Borowa i OSP Gałkówek Kolonia spotkali się przed gałkowską strażnicą, a następnie przemaszerowali z pocztami sztandarowymi do kościoła.
Uroczystą mszę św. odprawił ks. kapelan gminny strażaków – Sławomir Ochocki. Po mszy strażacy wraz z księdzem  przemaszerowali na cmentarz gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci wzmarłych strażaków z 3 jednostek OSP.  Następnie spotkali się w strażnicy aby powspominać wydarzenia minionego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania druhów z FF Wremen

Koledzy z zaprzyjaźnionej straży  – FF Wremen mieli ostatnio wezwanie do wypadku. 17. 04 samochód osobowy, z dużą prędkością uderzył w drzewo, a następnie zapalił się. Kierowca – kobieta wyszła cało, mimo że samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Zdjęcie z miejsca wypadku można zobaczyć klikając tutaj
Strażacy z Wremen, tak jak nasi druhowie, uczestniczyli w uroczystościach wielkanocnych, w miejscowym kościele.

Warta przy Grobie Pańskim

Zwyczajem lat ubiegłych, strażacy z OSP Gałków i OSP Borowa, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę (22 i 23 kwietnia 2011 r.), pełnili wartę przy Grobie Pańskim.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

19 marca 2011 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym. Takie zebranie odbywa się co 5 lat.  Przewodniczącym spotkania został prezes – Piotr Pakuła, który przywitał zaproszonych gości: burmistrza Koluszek -Waldemara Chałata, wiceburmistrza – Wiktora Nogalskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej – Sławomira Sokołowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej -Mirosława Superę, kierownika Referatu Inwestycji -koordynatora – Mateusza Karwowskiego,  inspektora Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej – Lecha Jaszczyka, zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach  – brygadiera Jarosława Tomaszewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Zbigniewa Łaszczyka,  skarbnika Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Edwarda Marczyka oraz kustosza Muzeum im. L. Marciniak  – Małgorzatę Pakułę.
Porządek zebrania obejmował 14 punktów, w tym: sprawozdanie z działalności, złożone przez prezesa Piotra Pakułę, sprawozdanie finansowe, złożone przez skarbnika – Mirosława Nyka i sprawozdanie komisji rewizyjnej złożone przez jej przewodniczącego – Ryszarda Malinowskiego.
Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, a następnie przeprowadzono wybory nowych władz. Obecnie Zarząd OSP Gałków tworzą:
prezes  – Piotr Pakuła
sekretarz – Ryszard Malinowski
naczelnik – Sławomir Głażewski
zastępca naczelnika – Mariusz Grzegorek
skarbnik – Mirosław Nyk
gospodarz – Michał Bankowski
członkowie zarządu: Czesław Stępowski, Leszek Bankowski, Radosław Świątek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Krzysztof Borowiecki, Dominik Stępowski i Konrad Bankowski
Zebranie wybrało także delegatów na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP:
Czesława Stępowskiego, Michała Bankowskiego i Konrada Bankowskiego, oraz przedstawicieli do zarządu gminnego ZOSP RP: Piotra Pakułę i Sławomira Głażewskiego.
W roku sprawozdawczym OSP Gałków liczyła 35 druhów, wyjeżdżała do 36 akcji w tym do 11 pożarów i 25 miejscowych zagrożeń.
W 2010 r. strażacy włożyli wiele pracy w remonty pomieszczeń w budynku strażnicy, co było związane z przygotowaniami do imprezy jubileuszowej z okazji 100-lecia, która odbędzie się 04.09.2011 r. Bardzo ważną sprawą było nawiązanie przyjacielskich stosunków z FF Wremen i wizyta strażaków z Niemiec w czerwcu 2010 r., połączona ze wspólną pracą na rzecz społeczności Gałkowa.
Prezes OSP przekazał, na ręce bibliotekarza – Małgorzaty Pakuły fax, który od tej chwili będzie służył wszystkim mieszkańcom Gałkowa. Ten sprzęt nasi strażacy wygrali w zawodach sportowo-pożarniczych i decyzją Zarządu postanowili podarować bibliotece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej OTWP

3 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których współorganizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna. Uczestnicy eliminacji startowali w 2 grupach wiekowych: I – 10-13 lat, II – 14 -16 lat. W wyniku rozgrywek finałowych w I grupie wiekowej wygrał Michał Śmiałek ze Szkoły Podstawowej w Różycy, a w II grupie wiekowej Michał Sokołowski, również ze Szkoły Podstawowej w Różycy. Młodzież, po konkursie mogła obejrzeć samochód i sprzęt strażacki z OSP Gałków.

Prośba

W tym roku OSP Gałków obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji zostanie wydana publikacja opisująca historię naszej Straży. Gałkowscy strażacy zwracają się do Państwa z prośbą o przynoszenie zdjęć, wspomnień i innych materiałów, które pomogą w napisaniu historii OSP. Pożyczone dokumenty zostaną zwrócone właścicielom niezwłocznie. Materiały można zostawiać w gałkowskiej bibliotece.

 

Wspólny cel- bezpieczeństwo i współpraca

Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego i Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym współpracują od wielu lat.  Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia strażacy dokonali przeglądu i kontroli wszystkich hydrantów zlokalizowanych na terenie Gałkowa Małego. Pozwoli to im, na błyskawiczne korzystanie z sieci wodociągowej podczas pożaru, a administratorowi sieci na konserwację i naprawę urządzeń. Stowarzyszenie, w 2010 r., przekazało OSP środki finansowe, dzięki którym zmodernizowano system alarmowy w straży i zakupiono nowy sprzęt (latarki).  Od tej chwili każdy strażak jest powiadamiany o alarmie SMS-em, wysyłanym ze stanowiska kierowania w PSP w Koluszkach, a latarki ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczych w nocy.
Strażacy bardzo dziękują, za pomoc, wszystkim mieszkańcom Gałkowa Małego.


Nowy sprzęt w OSP

W 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym wzbogaciła się o nowy sprzęt strażacki.
Dzięki pieniądzom uzyskanym od Urzędu Miejskiego w Koluszkach utwardzono teren wokół budynku i ułożono kostkę brukową, a także zakupiono:
– smok ssawny 110 -1 szt.

– przełącznik 75/52 -4 szt.
– szelki i linkę asekuracyjną (zestaw do pracy na wysokości) – 2 szt.
– zestaw medyczny AS II
– pilarkę do drewna Stihl MS
– tłumicę teleskopową  -3 szt.
– latarki – 3 szt.

Dzięki funduszom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono:
– drabinę pożarniczą z podporami
– zestaw szyn Kramera
– zestaw pasów i stabilizatorów głowy do noszy typu „deska”
– zestaw hydrożeli – opatrunków nakładanych bezpośrednio na oparzenie
– wodery (kombinezon umożliwiający pracę w wodzie o głębokości ok. 1 m)
– wąż pożarniczy W52 – 3 szt.
– wąż pożarniczy W75 – 1 szt.
– środek pianotwórczy Roteor  – 250l
– ubranie specjalne Nomex – 2 komplety

Pozyskano również z jednostek Państwowej Straży Pożarnej:
– aparaty ochrony dróg oddechowych marki Auer – 4 szt.
– pompę pływającą Niagara

Z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymano pomoc na remont strażnicy. Dzięki temu wyremontowano 2 pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz węzeł sanitarny. Pomieszczenia te służą strażakom OSP podczas pełnienia dyżurów w ramach KSRG.
W nowym roku strażacy będą starali się o torbę – zestaw ratownictwa medcznego typu PSP R1.

Print Friendly, PDF & Email