Szukaj
Archiwa

Dyspensa od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej – dotyczy epidemi Koronawirusa

Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do
dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest
grzechem.

ks. Michał Pietrasik

Pełna treść komunikatów. załącznik 1 , załącznik 2

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone