Szukaj
Archiwa

O śmieciach

O śmieciach cz.2

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną informację dotyczącą odbioru śmieci przez gminę.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszam do zapoznania się z „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki”, który zamieszczamy pod artykułem. Rada Miejska w Koluszkach wypełniając obowiązek nałożony przez ustawodawcę przyjęła uchwałą nr XVII/09/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku powyższy regulamin. Dokument ten zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Więcej informacji tutaj

Cykl spotkań informacyjnych – nowe zasady odbioru śmieci.

Rusza cykl spotkań informacyjnych na temat nowych zasad odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Dla mieszkańców Gałkówka zaplanowano dwa spotkania, które odbędą się w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym w dniach:
20 lutego 2013 roku (środa)- godzina 17:00 – 19:00;
12 marca 2013 roku (wtorek) – godzina 17:15 – 19:15.
Więcej informacji tutaj

Michał Fijołek

Aktualizacja wytycznych w sprawie wywozu śmieci przez Gminę Koluszki

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, zmieniają się dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od lipca 2013 roku obowiązek odbierania odpadów komunalnych przejmują jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Koluszki. W związku z tym, w najbliższym czasie Urząd Miejski w Koluszkach ruszy z kampanią informacyjną w tej sprawie . Mając na uwadze obowiązki nałożone na gminy, Rada Miejska w Koluszkach, w dniu 26 listopada 2012 roku, przyjęła szereg uchwał w sprawie zmian obowiązujących zasad. Jedna z tych uchwał dotyczy stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, które są na poziomie: Przeczytaj resztę tego wpisu »