Szukaj
Archiwa

Aktualizacja wytycznych w sprawie wywozu śmieci przez Gminę Koluszki

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, zmieniają się dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od lipca 2013 roku obowiązek odbierania odpadów komunalnych przejmują jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Koluszki. W związku z tym, w najbliższym czasie Urząd Miejski w Koluszkach ruszy z kampanią informacyjną w tej sprawie . Mając na uwadze obowiązki nałożone na gminy, Rada Miejska w Koluszkach, w dniu 26 listopada 2012 roku, przyjęła szereg uchwał w sprawie zmian obowiązujących zasad. Jedna z tych uchwał dotyczy stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, które są na poziomie:

  • 10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

  • 18,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku oddawania odpadów zmieszanych.

Ważną informacją, dla osób posiadających zawartą umowę z firmą prowadzącą odbiór odpadów, jest to, że należy we własnym zakresie wypowiedzieć umowę w odpowiednim czasie. (W tym celu należy na zawartej umowie sprawdzić okres wypowiedzenia przedmiotowej umowy.)

Nowe zasadny nie zobowiązują mieszkańców do podpisania umów z Gminą Koluszki na wywóz odpadów. Jednakże każdy mieszkaniec jest zobowiązany do złożenia deklaracji, w której określony będzie m. in. sposób oddawania odpadów komunalnych, ilość osób zamieszkujących daną posesję.

O wszystkich obowiązkach, które mieszkańcy muszą wypełnić w celu właściwego zastosowania przepisów wynikających z ustawy, Urząd Miejski w Koluszkach będzie informował w kampanii informacyjnej, której start przewidywany jest na początek lutego.

MF, TW

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone